Delcampe biedt u de mogelijkheid om een geschil te openen als u een lot dat u hebt betaald niet hebt ontvangen. 
Door een geschil te openen, richt u zich rechtstreeks tot uw verkoper. Het Delcampe-team wordt slechts van het bestaan van uw geschil en van uw vraag om bijstand op de hoogte gebracht wanneer u een bemiddeling vraagt.

 

Na ontvangst van de betaling, verbindt de verkoper zich ertoe om het lot binnen de 14 daaropvolgende dagen te verzenden.

Als dit niet het geval is, vragen wij u om contact op te nemen met uw verkoper.

Als uw verkoper desondanks zijn deel van de overeenkomst niet naleeft, hebt u het recht om een geschil te openen.

  1. Vermeld uw statuut, het onderwerp van het geschil (in dit geval: “Item betaald en niet ontvangen”), het voorwerpnummer (zonder spaties en zonder het symbool “#”),
  2. Geef een zo duidelijk mogelijke verklaring
  3. Klik op de knop mceclip0.png

 

mceclip1.png

Als uw verkoper niet antwoordt of als u een antwoord ontvangt maar niet tot een akkoord kunt komen, hebt u de mogelijkheid om de tussenkomst van Delcampe te vragen via de knop mceclip2.png

Deze knop verschijnt na twee onderhandelingsronden of na 14 dagen bij uitblijven van een antwoord van uw verkoper.

De deadline voor het openen van een gescgil is minimaal 7 dagen en maximaal  90 dagen na de sluitingsdatum van de verkoop.