Delcampe biedt u de mogelijkheid om een geschil te openen als u een lot dat u hebt betaald niet hebt ontvangen. 
Door een geschil te openen, richt u zich rechtstreeks tot uw verkoper. Het Delcampe-team wordt slechts van het bestaan van uw geschil en van uw vraag om bijstand op de hoogte gebracht wanneer u een bemiddeling vraagt.

Na ontvangst van de betaling, verbindt de verkoper zich ertoe om het lot binnen de 14 daaropvolgende dagen te verzenden. 
Als dit niet het geval is, vragen wij u om contact op te nemen met uw verkoper.
Als uw verkoper desondanks zijn deel van de overeenkomst niet naleeft, hebt u het recht om een geschil te openen.

Om een geschil te openen

  1. Ga naar de pagina "Een geschil openen"
  2. Kies de koperstatus
  3. Voer het objectnummer in (zonder spaties en zonder #)
  4. Kies "Item betaald en niet ontvangen" als voorwerp van het geschil
  5. Voer een korte uitleg in
  6. Klik op “Een geschil openen

Als uw verkoper u niet antwoordt of indien u een antwoord ontvangt maar u geen genoegdoening vindt, hebt u de mogelijkheid om een interventie van Delcampe te vragen via de knop "Vragen om bemiddeling". Deze knop verschijnt na twee onderhandelingsronden of na 14 dagen zonder antwoord van uw verkoper.

De deadline voor het openen van een gescgil is minimaal 7 dagen en maximaal  90 dagen na de sluitingsdatum van de verkoop.