Als u een probleem hebt met uw verkoper, bieden wij u de mogelijkheid om een geschil te openen. Deze functie stelt de leden in staat om hun problemen op te lossen en geeft hen de mogelijkheid om hun standpunt uit te drukken.
Door een geschil te openen, richt u zich rechtstreeks tot uw verkoper.
Het Delcampe-team wordt slechts van het bestaan van uw geschil en van uw vraag om bijstand op de hoogte gebracht wanneer u een bemiddeling vraagt.

 

Als koper kunt u kiezen uit de volgende redenen om een geschil te openen:

 • Item betaald, maar niet ontvangen
 • Item komt niet overeen met de omschrijving
 • Ongegronde negatieve beoordeling
 • Geen enkel antwoord van mijn verkoper


Om een geschil te openen:

 1. Ga naar geschillenbeheer
 2. Kies het statuut van koper
 3. Voer het itemnummer in (zonder spatie en niet voorafgegaan door #)
 4. Kies het voorwerp van het geschil uit het vervolgkeuzemenu
  mceclip0.png
 5. Voer een korte uitleg in
 6. Klik op mceclip1.png

Als uw verkoper u niet antwoordt of indien u een antwoord ontvangt maar u geen genoegdoening vindt, hebt u de mogelijkheid om een interventie van Delcampe te vragen via de knop mceclip2.png.

Deze knop verschijnt na twee onderhandelingsronden of na 14 dagen zonder antwoord van uw verkoper.

De deadline voor het openen van een geschil is minimaal 7 dagen en maximaal 90 dagen na de sluitingsdatum van de verkoop.