Dit artikel wordt momenteel bijgewerkt. De informatie die het bevat is mogelijk niet langer geldig.
Bedankt voor uw begrip.

Delcampe biedt u de mogelijkheid om een geschil te openen wanneer het lot dat u hebt ontvangen niet overeenkomst met de omschrijving.
Door een geschil te openen, richt u zich rechtstreeks tot uw verkoper.
Het Delcampe-team wordt slechts van het bestaan van uw geschil en van uw vraag om bijstand op de hoogte gebracht wanneer u een bemiddeling vraagt.

Om een geschil te openen

  1. Ga naar de pagina "Een geschil openen"
  2. Kies de koperstatus
  3. Voer het objectnummer in (zonder spaties en zonder #)
  4. Kies "Item voldoet niet aan de beschrijving" als voorwerp van het geschil
  5. Voer een korte uitleg in
  6. Klik op “Een geschil openen


Als uw verkoper u niet antwoordt of indien u een antwoord ontvangt maar u geen genoegdoening vindt, hebt u de mogelijkheid om een interventie van Delcampe te vragen via de knop "Vragen om bemiddeling". Deze knop verschijnt na twee onderhandelingsronden of na 14 dagen zonder antwoord van uw verkoper.

De deadline voor het openen van een geschil is minimaal 7 dagen en maximaal 90 dagen na de sluitingsdatum van de verkoop.