Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen:

Wat is DAC7 en vanaf wanneer is de richtlijn van toepassing?

Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021, ook bekend als Richtlijn DAC7, verplicht platformbeheerders (marktplaatsen) zoals Delcampe.net om de gegevens van Europese verkopers die hun diensten gebruiken te verzamelen en te verifiëren, en de inkomsten van deze verkopers aan de belastingdienst door te geven zodra ze een een bepaalde jaarlijkse verkoopdrempel bereiken.

Deze richtlijn voorziet ook in een uitgebreide uitwisseling van gegevens tussen de belastingdiensten van de EU-lidstaten. De tekst van de richtlijn vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32021L0514

De DAC7-richtlijn is van toepassing vanaf 1 januari 2023. De eerste verzending zal niet later plaatsvinden dan 31 januari 2024 voor inkomsten uit het jaar 2023.

Op welke verkopers is deze wet van toepassing?

De betrokken verkopers zijn alle particuliere en professionele verkopers die in de Europese Unie wonen.

Welke informatie moet worden verstrekt?

U moet ervoor zorgen dat de volgende informatie wordt verstrekt en correct is.

- Als u gevestigd bent als natuurlijk persoon (particulier of zelfstandige) :

 • volledige wettelijke naam (voorna(a)m(en) en achternaam zoals die op uw identiteitsbewijs staan) ID)
 • geboortedatum
 • hoofdwoonadres
 • BTW-nummer indien van toepassing
 • Fiscaal identificatienummer (FIN)

- Als u gevestigd bent als rechtspersoon (bedrijf, organisatie, vereniging)

 • de bedrijfsnaam
 • het hoofdadres
 • BTW-nummer indien van toepassing
 • Fiscaal identificatienummer (FIN)
 • bedrijfsregistratienummer

Waar kan ik mijn fiscaal identificatienummer (FIN) vinden?

Land Correspondentie voor natuurlijke personen (particuliere verkopers) Correspondentie voor natuurlijke personen (
)
Correspondentie voor entiteiten
(bedrijf, organisatie, vereniging)
Voorbeeld (Klik op de link om een officieel voorbeeld te bekijken)
België

Nationaal nummer (NN) = Rijksregisternummer te vinden achteraan uw identiteitskaart

11-cijferig formaat

Nationaal nummer (NN) = Rijksregisternummer te vinden achteraan uw identiteitskaart

11-cijferig formaat

Bedrijfsnummer

Formaat: 10 cijfers

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Belgium-TIN.pdf

Frankrijk

Belastingnummer of SPI-nummer

Formaat: 13 cijfers

Het eerste cijfer
is altijd 0, 1, 2 of 3

SIREN-nummer

Formaat: 9 cijfers

SIREN-nummer

Formaat: 9 cijfers

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/France-TIN-Fr.pdf

Duitsland

Fiscaal identificatienummer verstrekt door het "Bundeszentralamt für Steuern"

Formaat: 11 cijfers

Fiscaal identificatienummer verstrekt door het "Bundeszentralamt für Steuern"

Formaat: 11 cijfers

Fiscaal identificatienummer verstrekt door het "Bundeszentralamt für Steuern"

Formaat: 11 cijfers

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Germany-TIN.pdf

Italië

Fiscaal identificatienummer verstrekt door "l'Agenzia delle Entrate".

Formaat: 16 letters en cijfers

Fiscaal identificatienummer verstrekt door "l'Agenzia delle Entrate".

Formaat: 16 letters en cijfers

Fiscaal identificatienummer verstrekt door "l'Agenzia delle Entrate".

Formaat: 11 cijfers

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Italy-TIN.pdf

Nederland

Fiscaal identificatienummer dat bij de geboorte of bij inschrijving bij de gemeente

Formaat: 9 cijfers = Burgerservice-nummer (BSN)

Fiscaal identificatienummer dat bij de geboorte of bij inschrijving bij de gemeente

Formaat: 9 cijfers = Burgerservice-nummer (BSN)

Fiscaal identificatienummer dat wordt verstrekt bij registratie bij het Handelsregister.

Formaat: 9 cijfers

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Netherlands-TIN.pdf

 

Spanje

Fiscaal identificatienummer op identiteitskaart

Formaat: meestal 8 cijfers en 1 letter

Fiscaal identificatienummer op identiteitskaart

Formaat: meestal 8 cijfers en 1 letter

Fiscaal identificatienummer verstrekt door de belastingdienst.

Formaat: 1 letter, 7 cijfers, 1 extra teken

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Spain-TIN.pdf

Als uw land hierboven niet wordt vermeld, raadpleeg dan de volgende pagina en klik op uw land voor een steekkaart met meer uitleg: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/ (waarschuwing, deze site is niet toegankelijk via de "Firefox" browser)

Hoe kan ik mijn gegevens invullen?

 1. Vanaf 14/09/2023, zal Delcampe u per e-mail of notificatie uitnodigen de pagina "Kontaktangaben" te raadplegen.
 2. De eerste 3 rubrieken bevatten informatie over uw status, uw contactgegevens en uw gebruikersnaam en e-mailadres. Zorg ervoor dat u deze gegevens controleert en, indien nodig, wijzigt om er zeker van te zijn dat ze correct zijn.
 3. Vul de gevraagde gegevens onderaan de pagina in, in het vak "Fiscaal identificatienummer (FIN)"
  De gevraagde gegevens verschillen afhankelijk van de status van uw account en of u gebruik maakt van een Fiscaal Identificatie Nummer in uw land. Voor meer informatie raadpleegt u "Welke informatie moet ik verstrekken?".
 4. Kruis het vakje "Ik verklaar op erewoord dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw en volledig is".
 5. Klik op "Opslaan".

Nota: Bedrijven of verenigingen die een publieke entiteit zijn of op de beurs genoteerd staan, hoeven geen extra informatie te verstrekken. Als u dit bent, vink dan bij "Publieke entiteit / Beursgenoteerd bedrijf" ja aan.

Wat gebeurt er als ik mijn gegevens niet verstrek?

Als u al een account hebt, wordt u gevraagd om uw gegevens te controleren en in te vullen. Als u dit niet doet, zijn wij genoodzaakt om uw account te schorsen.
Als u een nieuw account hebt, kunt u niet verkopen op de site zolang deze gegevens niet zijn ingevuld.

Vanaf welke drempel worden mijn inkomsten naar de belastingdienst gestuurd? Is het inkomen belastbaar?

Overdracht is verplicht voor een aantal betalingstransacties gelijk aan of groter dan 30 OF een totaalbedrag (na aftrek van belastingen en site kosten) groter dan EUR 2.000 voor het referentiejaar.

Houd er rekening mee dat het feit dat de gegevens worden doorgegeven, niet noodzakelijkerwijs betekent de aangegeven bedragen onderhevig zijn aan belasting. Overdracht is op geen enkele manier gekoppeld aan belastbare status.

In het geval van een professionele verkoper, zijn de inkomsten belastbaar volgens de wetgeving die van kracht is in het land waar het bedrijf is gevestigd.

Voor natuurlijke personen kan de situatie van lidstaat tot lidstaat verschillen. Wij hebben specifieke gevallen voorgelegd aan de relevante autoriteiten en wachten op hun antwoord. We nemen geleidelijk contact op met elke lidstaat om u de meest duidelijke informatie voor uw land te kunnen geven. U vindt deze informatie in het artikel "Antwoorden van de belastingautoriteiten met betrekking tot de belastbare status van de door Delcampe onder DAC7 doorgegeven verkopen".

Gegevensverwerking

Alle gevraagde gegevens worden verwerkt in strikte overeenstemming met ons Privacybeleid. Meer informatie kunt u vinden in rubriek Privacybeleid van onze Gebruiksvoorwaarden.