Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen:

Wat is de Inform Consumer Act?

Dit is een Amerikaanse federale wet die tot doel heeft consumenten te beschermen door een transparant aankoopproces te creëren. Deze wet verplicht marktplaatsen om informatie te verzamelen en te verifiëren van verkopers die in de Verenigde Staten verkopen. Het vereist ook dat kopers toegang hebben tot bepaalde gegevens van hun verkopers, zoals (maar niet beperkt tot): de naam van de verkoper, contactgegevens, een manier om contact op te nemen.

Hoe beïnvloedt deze wet de leden van Delcampe?

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Consumentenwet op 27/06/2023 zijn wij verplicht om de informatie te controleren van verkopers die artikelen verkopen aan kopers die in de Verenigde Staten wonen. Om deze verificatie te garanderen, moeten we onze verkopers vragen om een fiscaal identificatienummer (FIN) op de site te vermelden en te controleren of hun contactgegevens correct zijn.

Op welke verkopers heeft deze wet betrekking?

De betrokken verkopers zijn alle particuliere en professionele verkopers, ongeacht hun land, die verkopen aan leden die in de Verenigde Staten wonen.

Let op: als uw registratie niet in orde is, kunt u niet langer uw items verkopen aan leden die in de Verenigde Staten wonen.

Wat moet u doen om in de VS te kunnen verkopen?

  1. Vanaf 14/09/2023, zal Delcampe u per e-mail of notificatie vragen om naar de pagina "Verkoopvoorwaarden" te gaan.
  2. Controleer en wijzig indien nodig uw contactgegevens
  3. Voer in het gedeelte "Levering in de Verenigde Staten" uw fiscaal identificatienummer (FIN) in het daarvoor bestemde vak
  4. Bevestig de wijziging van uw verkoopvoorwaarden

Als u vragen hebt over de Inform Consumer Act, ga dan naar. de speciale pagina op de website van de Federal Trade Commission. Delcampe kan u alleen helpen om uw informatie toe te voegen aan onze website.

Waarom heeft Delcampe informatie van verkopers nodig, zelfs als ze niet voldoen aan de drempels beschreven in de Inform Consumers Act?

Delcampe International SRL is een vennootschap naar Belgisch recht. Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16 (EU) betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (DAC7) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 geeft exploitanten van digitale platforms het recht om gegevens van verkopers vast te leggen, met inbegrip van fiscale identificatienummers, zodra zij zich registreren (d.w.z. zodra een winkel wordt geactiveerd) op delcampe.net.

De Amerikaanse wet vereist deze registratie boven bepaalde drempels, maar niet onder deze drempels. De Belgische wet staat het vastleggen toe zodra de account van de verkoper is aangemaakt. Delcampe heeft er daarom voor gekozen om de processen die door de DAC7 worden veroorzaakt en die welke verband houden met de Inform Consumers Act te harmoniseren.