Wettelijke aspecten

Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen: Wat is DAC7 en vanaf wanneer is de richtlijn van toepassing? Op welke verkopers is deze wet van toepassing? Welke informatie moet worden verstrekt? Waar kan ik mijn fiscaal identificatienummer (FIN) vinden? Hoe kan ik mijn gegevens invullen? Wat gebeurt er als ik mijn gegevens niet verstrek? Bij welke

Gebruikers die het nuttig vonden: 127 op 202 Lees het artikel

Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen: Wat is de Inform Consumers Act? Hoe beïnvloedt deze wet de leden van Delcampe? Op welke verkopers heeft deze wet betrekking? Wat moet u doen om in de VS te kunnen verkopen? Waarom heeft Delcampe informatie nodig van verkopers, zelfs als ze niet voldoen aan de drempels beschreven in de Inform Consumer

Gebruikers die het nuttig vonden: 28 op 84 Lees het artikel

Delcampe heeft concrete gevallen voorgelegd aan verschillende bevoegde instanties om u zo duidelijk mogelijk te informeren. We zullen hier de antwoorden van de gecontacteerde administraties publiceren naarmate ze ons terugkoppelen. We willen erop wijzen dat onze vragen alleen betrekking hebben op de gevallen van particuliere verkopers; het spreekt

Gebruikers die het nuttig vonden: 6 op 8 Lees het artikel

In overeenstemming met de Duitse wetgeving moet aan bepaalde aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om aan Duitse particulieren te kunnen verkopen. Deze voorwaarden gelden alleen voor professionele verkopers. Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen : Wat zijn de vereisten voor verkopen in Duitsland? Hoe geeft u uw LUCID-registratienummer op

Gebruikers die het nuttig vonden: 2 op 2 Lees het artikel

Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen : Welke gevolgen heeft deze wet voor Delcampe-leden? Welke verkopers zijn betrokken? Hoe schrijf ik me in op het LUCID-register? Hoe verkrijg ik een licentienummer van een eco-organisatie? Wat moet u doen op Delcampe als de inschrijving in het LUCID-register is voltooid? Welke gevolgen heeft deze

Gebruikers die het nuttig vonden: 6 op 25 Lees het artikel

Vanaf 1 juli 2021 gaat de Europese Unie marktplaatsen, zoals Delcampe, verplichten om btw te vragen bij de invoer voor goederen die werden verkocht aan Europese particulieren door professionelen die zich buiten de EU bevinden, voor elke zending van maximaal 150 euro. Het doel van deze wetgeving is om erop toe te zien dat de btw op deze transacties

Gebruikers die het nuttig vonden: 7 op 16 Lees het artikel

Sinds het vertrek van het VK uit de Europese Unie zijn er nieuwe wetten van toepassing op de verkopen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Een van hen raakt de professionele verkopers die buiten het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd en verkopen aan particuliere klanten die zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden. Deze richtlijn verplicht mark

Gebruikers die het nuttig vonden: 3 op 6 Lees het artikel

In het kader van de wet op de digitale diensten heeft Delcampe een aanspreekpunt opgericht voor de gerechtelijke en administratieve autoriteiten. Indien u de vertegenwoordiger bent van een nationale gerechtelijke of administratieveautoriteit, bevoegd op grond van de toepasselijke nationale of Europese wetgeving en ueen “bevel om tegen illegale inho

Gebruikers die het nuttig vonden: 2 op 3 Lees het artikel

Word lid van de verzamelaars-community!

Registreren Aanmelden