Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen :

Welke gevolgen heeft deze wet voor Delcampe-leden?

Na de inwerkingtreding van de verpakkingswet ("VerpackG") in Duitsland, zijn wij verplicht, sinds 01/07/2022, te controleren of onze professionele verkopers die objecten verkopen aan particuliere kopers die in Duitsland wonen, aan de verplichtingen in verband met deze wetgeving te voldoen. Deze wet verplicht professionele verkopers zich enerzijds in te schrijven in het LUCID-register (via de website van de ZSVR) en anderzijds een plaatselijke milieu-organisatie te kiezen die verantwoordelijk zal zijn voor de inzameling van hun afval om de op de Duitse commerciële markt gebrachte verpakkingen in te zamelen en te recycleren. Eenmaal per jaar zullen zij ook moeten aangeven welke soorten verpakkingen zijn gebruikt en de hoeveelheid ervan in kilogram door te geven aan de ZSVR en aan de gekozen milieu-organisatie.
Om deze verificatie te verzekeren, moeten wij onze professionele verkopers vragen hun LUCID-registratienummer op de website te vermelden.

Wie zijn de betrokken verkopers?

De betrokken verkopers zijn professionele verkopers, ongeacht hun land, die verkopen aan particulieren die in Duitsland wonen.

Let op: indien u niet geregistreerd bent, zult u niet langer in staat zijn om uw artikelen aan te bieden aan leden in Duitsland.


Hoe kan ik mij inschrijven in het LUCID-register?

Om u in te schrijven in het LUCID-register:

 1. Ga naar de registratiesite voor het Duits centraal verpakkingsregister (ZSVR)
  Merk op dat deze site alleen beschikbaar is in het Duits en Engels.
 2. Vul het formulier in om uw account aan te maken
 3. Valideer uw registratie via de e-mail die u ontvangt na uw inschrijving
 4. Na uw registratie zal ZSVR de door u verstrekte gegevens registreren en u een registratienummer toekennen, het "REP"-nummer of algemeen bekend als het LUCID-registratienummer.

Tip: De bovenstaande stappen worden als leidraad gegeven. Een gedetailleerde video van elke stap van het ZSVR-registratieproces is beschikbaar in Engels. Klik hier om de video te bekijken.


Hoe krijg ik een licentienummer van een eco-organisatie?

Om een licentienummer van een eco-organisatie te verkrijgen:

 1. Selecteer een eco-organisatie uit de voorgestelde lijst
 2. Contacteer de eco-organisatie van uw keuze om u aan te melden en een licentienummer te verkrijgen

Wat moet u doen op Delcampe als de registratie in het LUCID register is voltooid?

 1. Ga naar de pagina van uw verkoopvoorwaarden.
 2. In de rubriek "Leveringzones", vult u uw LUCID-registratienummer in het daarvoor bestemde vak
 3. Bevestig de wijziging in uw verkoopsvoorwaarden.

Als u vragen heeft over het LUCID-register of de eco-organisatie, nodigen wij u uit rechtstreeks contact op te nemen met de ZSVR helpdesk via hun contactpagina. Delcampe kan u alleen helpen met het toevoegen van uw LUCID-nummer op onze website.