Vanaf 16 januari 2024 is Delcampe begonnen met de verbetering van het betalingssysteem. We leggen in dit artikel de uitgevoerde en aankomende wijzigingen uit. Deze wijzigingen betreffen de geschiedenis van de bestaande kosten en de creatie van een nieuw tabblad op de website, het tabblad ‘Betalingen’.

Geschiedenis van de kosten

De vroegere situatie

Tot nu toe vonden debieten die door de website werden uitgevoerd plaats op de pagina “Rekeningoverzicht”. Je werd dan uitgenodigd om deze rekening te crediteren zodat je balans Terug op 0 kwam. Je had de mogelijkheid om deze rekening voldoende op te laden (voor of na debiet), zodat je saldo positief werd.

De huidige situatie

Er zijn meerdere wijzigingen aan de pagina “Rekeningoverzicht” gebeurd:

  • Terwijl de meeste betaalde services van de site nog steeds van deze pagina worden gedebiteerd, is dit niet langer het geval voor de verkoopopties, waar we later in dit artikel op terugkomen. Je ziet op deze pagina dus altijd het debiet van de abonnementen, vernieuwingen en publicaties.
  • Wanneer je rekening is gedebiteerd en een verschuldigd saldo vertoont, wordt je gevraagd dit te betalen. Het is niet langer mogelijk om je rekening vooruit te crediteren of om meer dan het verschuldigde saldo te betalen. Je betaalt enkel het verschuldigde bedrag binnen de gewenste tijd. Om dit te doen, worden er altijd verschillende betalingsmethodes voorgesteld. Je vindt meer informatie over dit onderwerp in dit artikel: Hoe betaal ik de kosten op Delcampe?

De toekomstige situatie

De pagina “Geschiedenis van de kosten” blijft bestaan, maar er worden minder en minder diensten op gedebiteerd. We plannen een aantal progressieve veranderingen aan de site waardoor deze diensten op de pagina komen te staan waarover we je nu gaan vertellen.

De pagina “Betalingen”

Er werd een nieuwe pagina gecreëerd op de website, namelijk de pagina “Betalingen”. Deze pagina heeft meerdere kenmerken.

  • Ze omvat een portefeuille (enkel voor de leden die in aanmerking komen voor Mangopay) Die je kunt crediteren (op verschillende manieren) of waaraan je een kaart kunt verbinden om je aankopen of voorgestelde diensten door Delcampe te betalen.
  • Het omvat een geschiedenis van de betalingen die je hebt gedaan alsook betalingen ontvangen na je verkopen. Het gaat om een centrale pagina met al je uitgevoerde of ontvangen betalingen op de website. Je ziet er zowel de betalingen via PayPal als via Mangopay (naargelang de geactiveerde methodes). Zowel met PayPal als met Mangopay kun je via verschillende elektronische middelen betalen: krediet- en bankkaart, directe betaalmiddelen en overschrijving.
  • In dit overzicht zie je ook de betalende verkoopopties die je hebt geselecteerd. Dit is de eerste dienst die naar deze pagina wordt verplaatst; uiteindelijk zullen alle diensten die door Delcampe worden geleverd en waarvoor betaling vereist is, worden opgenomen. De “overdrachten” van de verschillende diensten naar deze pagina gebeuren progressief in verschillende maanden.

Meer informatie over de verkoopopties

De verkoopopties zijn dus de eerste dienst die we naar de pagina “Betalingen” verplaatsen. Als je zulke optie wilt toevoegen aan een van je verkopen, moet het saldo in je portefeuille voldoende hoog zijn. Het nodige deel van het saldo van je portefeuille wordt gereserveerd voor de betaling van deze optie. je betaling zal 24 uur later zichtbaar zijn in de geschiedenis van het tabblad “Betalingen”. Door deze nieuwe functie is het niet meer mogelijk om de gekozen opties te behouden tijdens de vernieuwing van de verkoop, dit specifieke geval werd dur verwijderd uit het verkoopformulier.

Opgelet: Enkel leden die in aanmerking komen voor Mangopay kunnen de betalende opties gebruiken. Dit zijn leden die een elektronische portefeuille onder het tabblad “Betalingen” hebben.

Je kunt op ons team rekenen om je te ondersteunen tijdens deze overgangen.