1. Delcampe Privacyverklaring

Delcampe zet zich in voor de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van zijn websites en heeft daarom organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om verlies, verduistering of wijziging van dergelijke gegevens te voorkomen, en dit in overeenstemming met de Europese regelgeving die op 25 mei 2018 van kracht werd (Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, beter bekend als GDPR).

Het gebruik van de websites en diensten van Delcampe impliceert de aanvaarding door de betrokken personen van de verwerking van hun gegevens zoals beschreven in de artikelen van punt 14 hieronder.

Dit privacybeleid is geldig voor alle pagina's gehost op de website en voor de registraties van deze website, alsook voor alle bedrijfspagina's beheerd door Delcampe op sociale netwerken, die samen met het sociale netwerk verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens van de paginabezoekers. Het is niet geldig voor pagina's gehost door derden waarnaar Delcampe kan verwijzen en waarvan het privacybeleid kan verschillen. Delcampe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevens die op of door deze websites worden verwerkt.

2. Bewaarde gegevens

De meeste gegevens die Delcampe verzamelt, worden gebruikt om leden toegang te geven tot haar diensten. Zo stellen de verstrekte gegevens de leden in staat om met elkaar in contact te treden over zaken die hen interesseren, om aankopen of verkopen te doen en om toegang te krijgen tot bepaalde betaalde diensten (bv. postverificatie, club+ abonnement).

2.1 Gegevens verstrekt door gebruikers van Delcampe-websites

2.1.1 Gegevens verzameld bij het registreren op de site

Bij het registreren moet het lid een aantal gegevens verstrekken. Sommige zijn verplicht om toegang te krijgen tot de diensten van Delcampe, andere niet. Het verschil tussen deze gegevens wordt duidelijk aangegeven op het registratieformulier. Delcampe verzamelt geen gevoelige gegevens.

De verplichte gegevens zijn:

 • Titel
 • volledige naam
 • postadres
 • Email
 • Taal
 • Geboortedatum

2.1.2 Gegevens verzameld bij het gebruik van de website en de diensten aangeboden door Delcampe

Eenmaal geregistreerd hebben leden de mogelijkheid om hun profiel te verrijken met een aantal andere niet-verplichte gegevens (profielbeschrijving en foto, telefoonnummer, interesses voor verzameling).

Andere gegevens moeten worden ingevuld voordat u toegang krijgt tot bepaalde services. Als je bijvoorbeeld op de site wilt verkopen, moet je informatie verstrekken over de betaalmethoden die je je toekomstige kopers aanbiedt.

Leden kan ook worden gevraagd om verschillende gegevens te verstrekken wanneer ze contact opnemen met de Klantenservice via het onlineformulier (zie punt 2.1.7).

2.1.3 Berichtencentrum en forumgegevens

Zie voor deze specifieke punten artikel 8.

2.1.4 Gegevens verzameld voor de beveiliging van transacties

Bewijs (van identiteit, adres en telefoonnummer) kan worden gevraagd van leden als onderdeel van bepaalde diensten (bijv. verificatie per post, sms-verificatie, gebruik van Mangopay) of in het geval van een vermoeden van fraude of overtreding.

2.1.5 Gegevens verzameld voor informatie- en marketingdoeleinden

Indien het lid zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zal Delcampe sommige van zijn persoonlijke gegevens (identificatiegegevens, hobby's en interesses...) gebruiken om hem belangrijke informatie te sturen over de diensten die Delcampe aanbiedt (nieuwe functies, veiligheid...) evenals gepersonaliseerde advertenties.

2.1.6 Gegevens verzameld via enquêteformulieren

Delcampe organiseert van tijd tot tijd enquêtes onder haar leden om de kwaliteit van haar website en diensten te verbeteren. Deze enquêtes zijn niet verplicht en er wordt een expliciete toestemming van het lid gevraagd.

2.1.7 Gegevens verzameld via contactformulieren

Delcampe stelt de gebruikers van zijn websites formulieren ter beschikking waarmee zij contact kunnen opnemen met zijn Klantendienst (verzoeken om hulp of informatie) en zijn Afdeling Verkoop (verzoeken om reclame, publicatie van catalogi, partnerschap, enz.) Er zijn ook specifieke formulieren beschikbaar voor suggesties voor verbeteringen of categorieën.

Afhankelijk van het gebruikte formulier kunnen de verzamelde gegevens bestaan uit naam, voornaam, pseudoniem, e-mailadres en alle informatie die de gebruiker nuttig acht om te verstrekken in de inhoud van zijn bericht en/of eventuele bijlagen. Gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze alleen informatie sturen die strikt noodzakelijk is voor hun verzoek en in het bijzonder geen gevoelige gegevens.

2.2 Automatisch verzamelde gegevens

Tijdens het gebruik van de website kunnen bepaalde gegevens automatisch verzameld worden door de servers van Delcampe. Dit zijn niet-nominatieve gegevens zoals browsinggegevens (IP-adres, type browser en gebruikt besturingssysteem, datum en tijd van toegang tot de website, bekeken pagina's, enz.)

2.2.1 Transactiegegevens

Transactiegegevens worden opgeslagen op de servers van Delcampe (aankoop- en verkoopgeschiedenis, betalingsinformatie, enz.)

2.2.2 Gegevens die worden bewaard om de veiligheid van transacties te garanderen

Om in geval van fraude de schuldige te identificeren, kan de volgende informatie worden verzameld voor elke actie op de site:

 • IP-adres
 • het internetdomein.

2.2.3 Gegevens die worden bewaard om het gebruik van de site te vergemakkelijken

Tijdens een bezoek aan de site kan informatie worden opgeslagen om het surfen gemakkelijker en aangenamer te maken.

De enige nominatieve informatie die kan worden opgeslagen wanneer een sessie wordt geopend, is het pseudoniem van het lid. Andere informatie omvat parameters zoals tijdzone, valuta, weergavevoorkeuren of het type browser dat wordt gebruikt...

2.2.4 Gegevens bewaard voor statistische doeleinden

Om de site aantrekkelijker te maken en de navigatie te vergemakkelijken, kan de volgende informatie worden verzameld:

 • type gebruikte browser (programma, versie, taal, enz.)
 • gebruikt besturingssysteem
 • type hardware (mobiel, tablet of desktop)
 • schermresolutie en aantal kleuren

Deze niet-nominatieve gegevens kunnen worden opgeslagen in de database of in de database van de partner van Delcampe die verantwoordelijk is voor de statistieken.

3. Gegevens die zijn opgeslagen op de computer van de gebruiker ("cookiebeleid")

Het beleid voor het gebruik van cookies kan online worden geraadpleegd via de link https://www.delcampe.net/nl/cookies.

4. Gebruik van gegevens

Delcampe verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers van zijn websites alleen in de volgende gevallen:

 • de betrokkene zijn of haar toestemming heeft gegeven ;
 • de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarmee de betrokkene heeft ingestemd door deze voorwaarden te aanvaarden;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Delcampe is onderworpen;
 • wanneer het in haar legitieme belang is om ze te verwerken, op voorwaarde dat de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen niet prevaleren.

4.1 Toegang tot diensten en hulp

Het belangrijkste doel van het gebruik van persoonsgegevens is het bieden van toegang tot diensten en assistentie zoals gedefinieerd in artikel 14.2.

4.2 Verzamelde gegevens om de servicekwaliteit te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen

Delcampe luistert naar zijn klanten en analyseert informatie uit verschillende bronnen om hen diensten aan te bieden die het best aan hun behoeften voldoen.

Naast tevredenheidsonderzoeken die worden uitgevoerd bij leden die hiervoor toestemming geven, gebruikt Delcampe informatie die is opgeslagen in zijn databases (bijv. koop- en verkoopgewoonten) en verkeersgegevens die worden verstrekt door zijn partner die statistieken beheert om respectievelijk marktanalyses en publieksstatistieken uit te voeren.

Delcampe past vervolgens bestaande functionaliteiten aan op basis van de resultaten of ontwerpt nieuwe producten. Alvorens ze aan de gebruikers aan te bieden, zoekt Delcampe naar eventuele programmeerfouten door de nieuwe ontwikkelingen te controleren in een testomgeving die een kopie van de Delcampe-database weergeeft.

4.3 Gegevens bewaard voor historische doeleinden

Bepaalde gegevens, zoals beschrijvingen en afbeeldingen van verkochte items, kunnen worden gearchiveerd, bijvoorbeeld om catalogi van verzamelobjecten per jaar te maken.

5. Gegevens verzameld namens Mangopay

Delcampe kan namens Mangopay, tijdens de activering van hun Delcampe Pay rekening, persoonsgegevens van leden verzamelen die noodzakelijk zijn voor het gebruik en beheer van de Delcampe Pay rekening, transacties en voor Mangopay om te voldoen aan haar verplichtingen onder haar eigen Algemene Voorwaarden.

Het lid erkent uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Mangopay en de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens door Mangopay te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

In dit verband aanvaardt het lid dat de op deze wijze verzamelde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de leveranciers en partners van Mangopay in het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen.

Delcampe kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verwerking van persoonsgegevens van leden door Mangopay.

Delcampe kan persoonlijke informatie van leden, in het bijzonder hun naam, adres en rekeningnummer, doorgeven aan Mangopay voor de volgende doeleinden:

 • het voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken van mogelijk onwettige handelingen als onderdeel van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
 • de aankoopprijs terugbetalen, indien van toepassing, in geval van betalingen met een bankkaart of betalingen gekoppeld aan de volgende netwerken: Visa, MasterCard of Carte Bleue

Mangopay bewaart deze gegevens gedurende de periode die is vastgelegd in de verschillende van kracht zijnde wetten.

6. Opslag van verzamelde gegevens

6.1 Gegevens verzameld door Delcampe

De bewaartermijnen voor verzamelde gegevens zijn afhankelijk van het type informatie, de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en de context waarin ze zijn verzameld.

Automatisch verzamelde browsegegevens worden bijvoorbeeld gedurende een korte periode bewaard, over het algemeen niet langer dan een jaar. Berichten die via het interne berichtensysteem van Delcampe worden verzonden, worden na één of vier maanden verwijderd, afhankelijk van het soort bericht, terwijl berichten die per e-mail naar de klantendienst worden verzonden, gedurende enkele jaren kunnen worden bewaard.

Identificatiegegevens van leden en transactiegegevens worden bewaard zolang de rekeningen actief zijn en tot 10 jaar nadat ze zijn gesloten, met uitzondering van gegevens die voor historische doeleinden kunnen worden gearchiveerd.

6.2 Cookies

Cookies hebben een variabele levensduur afhankelijk van hun nut. Sommige verlopen aan het einde van de sessie, terwijl andere automatisch door de browser worden verwijderd volgens de tijdslimiet die Delcampe op zijn servers heeft ingesteld.

Cookies kunnen ook door de gebruiker worden verwijderd voordat hun vervaldatum is verstreken.

7. Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming

7.1 Gegevensbeheerder

Delcampe International SRL
Rue de la Filature, 25
1480 Tubize
Belgique

Contact: https://www.delcampe.net/nl/contact

7.2 Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten van betrokkenen op dit gebied.

Contact:

8. E-mails

8.1 E-mails verzonden naar Delcampe

Deze mails kunnen worden bewaard en gearchiveerd om een optimale opvolging te verzekeren. Delcampe kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de geschriften van een van zijn leden.

8.2 E-mails verzonden door Delcampe

Tijdens acties op de website kunnen e-mails worden verzonden. Ze zijn niet allemaal essentieel voor de transacties en de annulering van sommige ervan kan gebeuren via de interface voor het beheer van persoonlijke gegevens die Delcampe ter beschikking stelt.

Delcampe informeert zijn leden periodiek via zijn nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd naar leden die er uitdrukkelijk om gevraagd hebben bij hun inschrijving op de website of via de interface voor het beheer van persoonlijke gegevens die Delcampe ter beschikking stelt. Indien het lid er niet mee instemt om deze te ontvangen, gaat hij/zij ervan uit dat hij/zij zichzelf berooft van een belangrijke informatiebron.

9. Recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens

9.1 Principe

Alle gebruikers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen, te rectificeren en te verwijderen.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen via het contactformulier: https://www.delcampe.net/nl/contact.

Als een gebruiker van mening is dat een van deze rechten niet is gerespecteerd, heeft hij ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

9.2 Verkrijgen van persoonlijke gegevens in het bezit van Delcampe

Op schriftelijk verzoek van een lid zal Delcampe hem/haar alle persoonsgegevens bezorgen die in haar bezit zijn.

9.3 Wijzigen en verwijderen van gegevens door de gebruiker

Het is mogelijk om gegevens te wijzigen of te verwijderen via de interface voor het beheer van persoonlijke gegevens die door Delcampe wordt aangeboden.

In geval van ongegronde wijziging of verwijdering van gegevens die vereist zijn voor registratie, behoudt Delcampe zich het recht voor om de toegang tot haar diensten om veiligheidsredenen te weigeren.

9.4 Recht om te worden vergeten, recht om bezwaar te maken en recht om de verwerking te beperken

De gebruiker kan vragen om alle of een deel van zijn/haar gegevens te verwijderen uit de databases van Delcampe en die van de dienstverleners waarmee Delcampe samenwerkt, of om het gebruik ervan te beperken tot bepaalde behandelingen of tijdelijk.

In sommige gevallen kan Delcampe echter niet aan dit verzoek voldoen, bijvoorbeeld als het verplicht is deze gegevens te bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9.5 Recht om toestemming in te trekken

Toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens kan op elk moment worden ingetrokken (bijv. uitschrijven voor nieuwsbrieven).

10. Gegevensdistributie

10.1 Overal op de site

 • Het is verboden om persoonlijke gegevens die op de site staan te verzamelen en te gebruiken voor commerciële of andere doeleinden.
 • Leden accepteren formeel dat de beoordelingen die andere leden over hen geven zichtbaar zijn voor alle gebruikers van Delcampe. De publicatie van deze beoordelingen, die de betrouwbaarheid en ernst van een lid weergeven, is noodzakelijk om optimale veiligheid bij transacties te garanderen.
 • Delcampe zal de naam, het adres of andere persoonlijke gegevens van een lid niet op de website publiceren zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming, met uitzondering van professionele verkopers die verplicht zijn de Europese wetgeving op dit gebied na te leven.

10.2 Tijdens transacties

 • Tenzij een lid zich uitdrukkelijk verzet, via de interface voor het beheer van persoonsgegevens die door Delcampe ter beschikking wordt gesteld, kunnen het postadres en het telefoonnummer per e-mail worden meegedeeld aan de leden met wie transacties worden uitgevoerd. In elk geval worden de volgende gegevens meegedeeld: naam, voornaam en e-mailadres.
 • De leden verbinden zich ertoe geen vertrouwelijke informatie die hen in het kader van transacties op Delcampe is verstrekt, aan derden door te geven. Leden verbinden zich er eveneens toe niet te proberen vertrouwelijke informatie te verkrijgen via Delcampe of zijn leden.

10.3 In openbare berichten (vragen, evaluaties, forum, enz.)

Leden zijn verantwoordelijk voor de informatie die ze in openbare berichten verstrekken. Ze zijn zich ervan bewust dat ze geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie over derden mogen onthullen.

10.4 Buiten de site

 • Delcampe beschermt de gegevens van zijn leden en geeft deze niet door aan derden zonder hun voorafgaande toestemming.
 • Delcampe is echter gemachtigd ze aan derden door te geven om te voldoen aan de geldende wetten en reglementen of aan een gerechtelijk of administratief verzoek, om zichzelf, zijn leden of een andere persoon te beschermen. In dit geval is geen verzet mogelijk.

11. Gegevenslocatie en onderaannemers

De gegevens van de websites van Delcampe worden opgeslagen op servers van Delcampe binnen de Europese Unie.

Delcampe maakt gebruik van onderaannemers om alle of een deel van de volgende diensten te leveren:

 • hosting en onderhoud van haar website
 • de ontwikkeling van bepaalde software
 • commerciële of ondersteunende diensten
 • publieksmeting
 • verificatie per post
 • verificatie per sms
 • massamarketingcommunicatie (nieuwsbrieven)
 • sorteren van ondersteuningsverzoeken die naar de klantenservice worden gestuurd (met behulp van ticketing software)
 • het aanbieden van een online betalingssysteem (via Mangopay)

Om de taken uit te voeren die Delcampe hen heeft toevertrouwd, hebben deze dienstverleners toegang tot sommige persoonsgegevens van de leden. Zij zijn echter verplicht deze niet voor andere doeleinden te gebruiken of openbaar te maken. Bovendien werkt Delcampe enkel samen met dienstverleners die zich ertoe verbonden hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om te voldoen aan de vereisten van de Europese verordening inzake gegevensbescherming.

Met uitzondering van Zendesk verwerkt geen van deze leveranciers persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

Delcampe maakt gebruik van de diensten van Zendesk voor het verwerken van contactformulieren en tevredenheidsonderzoeken voor leden. Zendesk is een in de VS gevestigd bedrijf dat voldoet aan de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield Frameworks https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active.

Laatst bijgewerkt op 3/10/2023.

Word lid van de verzamelaars-community!

Registreren Aanmelden