Delcampe biedt u de mogelijkheid om een geschil te openen wanneer u een negatieve evaluatie hebt ontvangen die u onterecht vindt.
Door een geschil te openen, richt u zich rechtstreeks tot uw koper.
Het Delcampe-team wordt slechts van het bestaan van uw geschil en van uw vraag om bijstand op de hoogte gebracht wanneer u een bemiddeling vraagt.

Een evaluatie kan maar binnen een periode van 4 maanden na sluitingsdatum van de verkoop worden ingetrokken.

Om een geschil te openen

  1. Ga naar de pagina "Een geschil openen"
  2. Kies het statuut van verkoper
  3. Voer het itemnummer in (zonder spatie en niet voorafgegaan door #)
  4. Kies "Onterechte negatieve evaluatie” als onderwerp van het geschil
  5. Voer een korte uitleg in
  6. Klik op “Het geschil openen


Als de koper na 7 dagen niet heeft geantwoord, wordt de ontvangen negatieve evaluatie automatisch gewist en wordt het geschil afgesloten.
Als uw koper antwoordt en u geen genoegdoening vindt, hebt u de mogelijkheid om een interventie van Delcampe te vragen via de knop "Vragen om bemiddeling". Deze knop verschijnt na twee onderhandelingsronden of na 14 dagen.

De deadline voor het openen van een geschil is minimaal 7 dagen en maximaal 90 dagen na de sluitingsdatum van de verkoop.