Vanaf 1 juli 2021 gaat de Europese Unie marktplaatsen, zoals Delcampe, verplichten om btw te vragen bij de invoer voor goederen die werden verkocht aan Europese particulieren door professionelen die zich buiten de EU bevinden, voor elke zending van maximaal 150 euro. Het doel van deze wetgeving is om erop toe te zien dat de btw op deze transacties correct wordt betaald aan de lidstaat waarin de levering plaatsvindt, conform het beginsel van belastingheffing in de lidstaat van bestemming.

In de praktijk betekent dit dat Delcampe de btw op zendingen met een maximale waarde van 150 euro die worden ingevoerd door professionele verkopers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd met als bestemming Europese particulieren zal innen en terugbetalen.

Het btw-tarief dat door Delcampe wordt toegepast, zal datgene zijn dat van toepassing is in het land van de koper. Er moeten ook administratieve kosten worden meegerekend. Deze bedragen worden duidelijk aangegeven op de pagina van het voorwerp en bij de voltooiing van de aankoop. Delcampe laat de mogelijkheid aan haar kopers om de invoerkosten rechtstreeks bij Delcampe te betalen via Mangopay of om bij de douane langs te gaan om van een eventueel lager btw-tarief gebruik te maken (zoals voorzien door de richtlijn 2017/2455).

 

Als de koper besluit de invoerrechten via Delcampe te betalen, moet de verkoper verklaren dat de invoer-BTW is betaald door het BTW-nummer voor invoer aan de inklaringsdienst door te geven (in de meeste landen moet dit nummer worden vermeld op een specifiek formulier dat op het pakket is geplakt of op de enveloppe die bij de post- of transportorganisatie verkrijgbaar is).
Indien de verkoper verzuimt het BTW-nummer bij invoer op de douaneaangifte te vermelden, kan de koper het artikel weigeren en het terugzenden om niet een tweede maal invoerrechten te betalen. In dit geval is de verkoper verplicht het volledige betaalde bedrag terug te betalen, inclusief de verzendkosten.
Bovendien kan elke inbreuk op de wetgeving inzake de BTW op ingevoerde goederen leiden tot schorsing van de rekening van de verkoper, of zelfs tot definitieve sluiting in geval van recidive.

Indien de koper besluit de invoerrechten te betalen bij ontvangst van het pakket, nodigen wij hem uit contact op te nemen met de douanediensten of het BTW-kantoor in zijn/haar land indien hij/zij vragen heeft.

Voorbeeld:

Een Franse koper koopt een postzegel met een waarde van 80 euro bij een professionele Amerikaanse verkoper. De btw in Frankrijk bedraagt 20 %, dus zijn dit de kosten waar de koper rekening mee moet houden bij de aankoop van deze postzegel

 

Invoerkosten 16 euro
Administratiekosten 4 euro (5% van het bedrag)
Totaal te betalen (exclusief eventuele leveringskosten) 100 euro

 

Opgelet: voor aankopen met een waarde hoger dan 150 euro, zijn de gebruikelijke procedures van invoeraangiften van toepassing. Naast de btw-aangifte, worden sommige van deze goederen mogelijk ook onderworpen aan douanetaksen. (volgens de aard van het goed en het land van oorsprong).

Tip: om te weten te komen of uw koper de invoerrechten met BTW heeft betaald, zie het artikel "Ik ben een niet-Europese professionele verkoper: hoe kan ik te weten komen of mijn koper de invoerrechten voor de btw heeft betaald?"