In het kader van de wet op de digitale diensten heeft Delcampe een aanspreekpunt opgericht voor de gerechtelijke en administratieve autoriteiten.

Indien u de vertegenwoordiger bent van een nationale gerechtelijke of administratieve
autoriteit, bevoegd op grond van de toepasselijke nationale of Europese wetgeving en u
een “bevel om tegen illegale inhoud op te treden” of een “bevel om informatie te
verstrekken” aan Delcampe wilt richten, wordt u verzocht uitsluitend het volgende formulier
te gebruiken: https://www.delcampe.net/nl/contact/authority

Opgelet: deze bevelen en hun eventuele tekstuele bijlagen worden alleen aanvaard indien zij in het Frans of het Engels zijn opgesteld. Aanvragen in een andere taal worden niet behandeld indien de vertaling in het Engels of het Frans van de wettelijk vereiste elementen niet wordt verstrekt.