Zolang de aanvraag nog niet is betaald, is het mogelijk de volgende wijzigingen aan te brengen:

 • een nieuwe leveringsmethode(n) toevoegen
 • één of meer items uit de lijst verwijderen
 • de kosten van vooraf vastgestelde leveringsmethoden of beheerskosten te verminderen
 • een globale korting toekennen

Het is niet mogelijk om:

 • de reeds gedefinieerde leveringsmethoden te wijzigen of te verwijderen
 • uw kosten te verhogen porto 

Om een betalingsverzoek te wijzigen dat nog niet is betaald

 1. Ga naar in Mijn verkochte items: gefactureerd
 2. Vind het betalingsverzoek dat gewijzigd moet worden en klik op "Meer"
 3. Kies uit het vervolgkeuzemenu voor "Betalingsaanvraag bewerken"
 4. Bewerk uw betalingsverzoek

  Indien u :

  een nieuwe leveringsmethode wenst toe te voegen:

  - klik op "Voeg een andere leveringsmethode toe"
  - selecteer de gewenste leveringsmethode uit het vervolgkeuzemenu en geef de kosten aan.

  een object uit het betalingsverzoek wilt verwijderen:

  - vink het (de) vakje(s) aan volgens het (de) object(en)
  - klik op "Uit de lijst verwijderen"
  Teruggetrokken items zullen worden geïsoleerd ineen ander betalingsverzoek in Mijn verkoopopvolging: te factureren

  de kosten verlagen van eenvooraf ingestelde leveringsmethode:

  - klik in het veld dat het te wijzigen bedrag bevat
  - Geef het nieuwe bedrag op.

  een algemene korting wilt toekennen:

  - verander het kortingsveld in de samenvatting
  NL.jpg
 5. Klik op "Verzoek tot betaling verzenden" op en uw koper zal dan een nieuw betalingsverzoek ontvangen