Uw Club+ abonnement kan alleen onmiddellijk worden opgezegd tijdens de 30 kalenderdagen van de proefperiode aangeboden door de site (merk op dat dit proefaanbod slechts eenmaal geldig is per account).

Als uw proefperiode voorbij is en u wilt uw huidige uw huidige abonnement annuleren kan dit pas bij de volgende verlenging (de verlenging is stilzwijgend).

Voorbeeld: U heeft al genoten van de proefperiode. Vanaf 1 november heeft u een abonnement afgesloten dat loopt tot 1 december. Het is nu 15 november en u wilt uw abonnement opzeggen. U kunt het huidige abonnement niet onmiddellijk stopzetten. U kunt alleen verzoeken dat het niet wordt verlengd op 1 december, de datum waarop de stilzwijgende verlenging oorspronkelijk was gepland.

Tip: De geldigheidsduur van uw huidige abonnement is zichtbaar op de pagina Mijn Club+: Mijn abonnement

Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen:

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen tijdens de proefperiode?

Hoe zeg ik mijn abonnement op buiten de proefperiode?

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen tijdens de proefperiode?

Om uw abonnement tijdens de proefperiode op te zeggen:

  1. Ga naar de pagina Mijn Club+: Mijn abonnement.
  2. Klik op "Mijn abonnement opzeggen".
  3. Bevestig de opzegging door te klikken op "Mijn abonnement opzeggen".
  4. Het abonnement wordt onmiddellijk stopgezet. Het wordt niet in rekening gebracht

Hoe zeg ik mijn abonnement op buiten de proefperiode?

U moet uw komende abonnementsverlengning annuleren. 

  1. Ga naar de pagina Mijn Club+: Mijn abonnement.
  2. In het vakje "Mijn abonnement verlengen" vinkt u "Ik verleng mijn abonnement niet en verlies de voordelen" aan.
  3. Bevestig uw keuze door te klikken op "Valideer mijn keuze".
  4. Uw abonnement wordt aan het einde van de looptijd niet verlengd. Tot deze datum, profiteert u nog steeds van uw abonnement.