Deze service maakt deel uit van de talrijke voordelen van ons Club+ Gold-abonnement

Dit artikel legt u uit hoe u de einddatum en/of de eindtijd van uw lopende verkopen in enkele muisklikken kunt wijzigen.

Opgelet: Wanneer u bulkwijzigingen aanbrengt aan de einddatum en eindtijd van uw verkoop, kunt u geen datum instellen die later valt dan 28 dagen vanaf de begindatum. Verkopen die langer duren dan deze termijn worden niet opgenomen in de selectie.

Om de einddatum en/of de eindtijd van uw verkopen te wijzigen, doet u het volgende:

 1. Ga naar de pagina voor bulkwijzigingen
 2. Selecteer de wijziging
 3. mceclip0.png
 4. Selecteer het type wijziging die is gewenst via het vervolgkeuzemenu (De einddatum en de eindtijd wijzigen, De einddatum wijzigen of De eindtijd wijzigen)
 5. mceclip1.png
 6. Kies de gewenste datum en/of het gewenste uur via het keuzescherm
  mceclip0.png
 7. Selecteer uw items per categorie

  Om alle categorieën te kiezen, doet u het volgende:

  Selecteer mceclip0.png om ervoor te zorgen dat de wijziging wordt toegepast op alle categorieën

  Om specifieke categorieën te kiezen, doet u het volgende:

  Selecteer de categorie waarop u wilt dat deze wijziging wordt toegepast
   mceclip1.png
  Klik op mceclip2.png

  Tip: Herhaal deze actie voor elke categorie waarop u wilt dat deze wijziging wordt toegepast

 8. Controleer uw wijzigingen via de overzichtstabel
  mceclip1.png
 9. Klik op mceclip2.png om uw wijziging te valideren