Om een lid te zoeken:

  • Gaat u naar Een lid zoeken
  • Voert u de gebruikersnaam van het lid in
  • Klik op de knop "Zoeken"