Om u op de hoogte te brengen van alle nuttige informatie met betrekking tot de AVG op Delcampe, behandelt dit artikel de volgende vragen:

 1. Wat is de AVG?
 2. Wat is het doel van de AVG?
 3. Wat betekent dit voor u?
 4. Wat is een persoonsgegeven?
 5. Wat zijn uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen?
 6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens door Delcampe bewaard?
 7. Welke persoonsgegevens deelt Delcampe met derden?
 8. Wat is de verwerkingstermijn van uw aanvraag?
 9. Tot wie kunt u zich richten als u vragen hebt?

 

1. Wat is de AVG?

De AVG is het acroniem voor: “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. We gebruiken ook het Engelse acroniem GDPR voor “General Data Protection Regulation”.

Dit is een nieuwe Europese regelgeving met als doel om de bescherming van persoonsgegevens te versterken en te verenigen voor alle individuen binnen de Europese Unie.

Sinds 25 mei 2018 moet elk bedrijf en elke organisatie de AVG naleven. De referentietekst is hier beschikbaar.

 

2. Wat is het doel van de AVG?

De AVG heeft als doel om de rechten van personen op het gebied van gegevensbescherming binnen de Europese Unie te versterken en te harmoniseren.

Het gaat in eerste instantie over het verhogen van de veiligheid van persoonlijke gegevens die door private en openbare organismen worden verwerkt. Maar de regelgeving legt ook meer transparantie op inzake de manier waarop de gegevens worden verwerkt en beoogt ook de vergemakkelijking van de uitoefening van andere rechten zoals het recht op toegang of het recht op verwijdering.

Tip: Zie ook: Wat zijn uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen?

 

3. Wat betekent dit voor u?

Als lid van Delcampe worden uw gegevens beter beschermd dankzij de AVG. U hebt ook meer controle over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken: U kunt op elk ogenblik vragen om deze te raadplegen, te wijzigen of te verwijderen.

 

4. Wat is een persoonsgegeven?

De AVG definieert een persoonsgegeven als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Bij Delcampe kunnen deze gegevens uw naam, voornaam, gebruikersnaam, titel, postadres, e-mailadres, geboortedatum, gesproken taal, geschiedenis van aankopen of verkopen, profielfoto, IP-adres, bankrekeningnummer enz. omvatten.

Opgelet: Sommige van deze gegevens kunnen op zich niet worden gebruikt om u te identificeren en kunnen al dan niet worden beschouwd als persoonsgegevens, naargelang de context. Dit is het type gegevens dat wij verzamelen in het kader van anonieme enquêtes (bijv. verzameldomeinen die u interesseren).

 

5. Wat zijn uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze uitoefenen?

Om een van uw rechten inzake uw privéleven uit te oefenen, is de snelste manier om uw verzoek naar de Klantendienst te sturen via het contactformulier.

Opgelet: In functie van het type aanvraag en de gegevens die u aan ons hebt verstrekt, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te bevestigen of om uw aanvraag te verduidelijken. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat een derde de verwijdering van uw gegevens aanvraagt in uw naam.

Tip: Vermeld zo duidelijk mogelijk de aard van uw verzoek(en)! 

A. Het recht op informatie

U hebt het recht op informatie over de gegevens die wij verwerken, de redenen waarom wij deze verwerken en uw rechten op dit gebied.

Hoe kunt u uw recht op informatie uitoefenen ?

 1. Lees aandachtig dit artikel, dat hier uitleg over verschaft.
 2. Lees punt 14,  “Respect voor het privéleven” in onze Algemene gebruiksvoorwaarden 
 3. Als u nog vragen hebt, neem dan contact op met onze Klantendienst via het contactformulier.

 

B. Het recht op toegang

U kunt op elk ogenblik een overzicht ontvangen van uw persoonsgegevens en het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Om het privéleven van ieder te respecteren, kunnen wij u alleen toegang geven tot de informatie die op u betrekking heeft. U vindt meer informatie in het gedeelte  “Respect voor de privacy”, punten 14.2 tot 14.5 van onze Algemene gebruiksvoorwaarden.

Hoe kunt u uw recht op toegang uitoefenen?

 • Als u over een Delcampe-account beschikt, kunt u uw gegevens raadplegen op uw profiel. Hier kunt u ze ook naar wens zelf corrigeren.
 • Als u een kopie wilt ontvangen van uw persoonsgegevens, neemt u met ons contact op via ons contactformulier en deelt u mee tot welke gegevens u toegang wilt en voegt u een identiteitsbewijs toe (kopie van voorzijde identiteitskaart, ...).
 • Als u nog vragen hebt, aarzel dan niet om deze te stellen via ons contactformulier.

 

C. Het recht op rechtzetting

Het recht op rechtzetting maakt het mogelijk om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben (bijv. foute geboortedatum, adreswijziging, wijziging van verkoopvoorwaarden) te wijzigen of te corrigeren of om gegevens aan te vullen (bijv. toevoeging van een betaalmethode).

Hoe kunt u uw recht op rechtzetting uitoefenen?

 • Als u over een Delcampe-account beschikt, kunt u uw gegevens zelf aanpassen, rechtstreeks op uw profiel.
 • Als u uw gegevens niet zelf kunt wijzigen, richt u zich rechtstreeks tot de Klantendienst via ons contactformulier.

 

D. Het recht op verwijdering

Dit recht wordt ook “het recht om te worden vergeten” genoemd. Het stelt u in staat om de verwijdering van al uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de verwijdering van het Delcampe-account en alle gekoppelde gegevens) of van enkele gegevens (bijvoorbeeld de verwijdering van uw profielfoto) te verzoeken.

Let op:  merk op dat we in sommige gevallen niet alle gewenste gegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld als we gegevens moeten bewaren om een wettelijke verplichting na te komen of als deze gegevens nodig zijn om de door u gevraagde diensten aan te bieden.

Hoe kunt u een aanvraag voor de verwijdering van uw gegevens indienen bij Delcampe?

 1. Neem met ons contact op via ons contactformulier.
 2. Vermeld welke gegevens u wilt verwijderen.

 

Wat doet Delcampe wanneer u de verwijdering van al uw gegevens vraagt ?

In het geval dat u al uw persoonsgegevens zou willen verwijderen, wordt uw Delcampe-account definitief gesloten en verwijderen we alle gegevens die verwijderd kunnen worden. De gegevens die wij niet onmiddellijk kunnen verwijderen worden bewaard volgens het type gegevens in onze hoofddatabase of in een archief met beperkte toegang, tot de bewaartermijn is verstreken.

 

Naargelang uw profiel zijn er meerdere mogelijkheden :

 • Als u geen enkele transactie hebt uitgevoerd op onze website, worden al uw gegevens binnen de maand uit onze database verwijderd.
 • Als u transacties op onze website hebt uitgevoerd, zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te bewaren. Dit is met name het geval voor facturen en andere aankoopbewijzen die wij bewaren tot de wettelijke bewaartermijn is verstreken. Om de belangen van kopers of verkopers waarmee u transacties hebt gevoerd, te respecteren, verwijderen wij ook niet onmiddellijk gegevens met betrekking tot eventuele geschillen en archiveren we gegevens met betrekking tot recente transacties.
  • Als u transacties op onze website heeft uitgevoerd maar niet onlangs, wordt uw account definitief afgesloten en verwijderen we de gegevens die we kunnen verwijderen binnen de maand. De andere gegevens worden verwijderd van zodra dit mogelijk is.
  • Als u onlangs transacties hebt uitgevoerd, zal uw account binnen de maand worden afgesloten maar zullen wij uw persoonsgegevens nog niet verwijderen of archiveren zodat we opnieuw contact met u kunnen opnemen in verband met een probleem met een recente transactie. Uw account volgt dan de klassieke verwijderingsprocedure.
 • Merk ook op dat we, om een betere beveiliging van onze website te garanderen, de identificatiegegevens kunnen bewaren van sommige leden die de gebruiksvoorwaarden van het platform schenden. In dit geval worden de accounts van de betrokken personen verwijderd maar worden hun gegevens bewaard op een zwarte lijst.

 

E. Het recht op verzet

U geniet ook van het recht om u te verzetten tegen bepaalde types gegevensverwerking voor redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Dit recht is niet van toepassing op alle verwerkingstypes. U kunt zich bijvoorbeeld niet verzetten tegen een verwerking die beantwoordt aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen (bijv. bewaring van transactiegegevens voor fiscale redenen) of wanneer er op voorhand een uitdrukkelijke toestemming voor dit type verwerking werd gegeven.

Hoe kunt u uw recht op verzet uitoefenen?

 1. Neem met ons contact op via ons contactformulier
 2. Vermeld tegen welk type van gegevensverwerking u zich wilt verzetten
 3. Vermeld om welke reden die verband houdt met uw specifieke situatie, u zich verzet.

 

F. Het recht op beperking van de verwerking

Dit recht stelt u in staat om aan ons te vragen om het gebruik van uw gegevens te onderbreken gedurende een bepaalde termijn. We kunnen ze dan niet meer gebruiken maar we moeten ze bewaren.

Dit kan met name nuttig zijn als wij uw gegevens moeten bewaren voor de uitoefening van uw wettelijke rechten.

Dit recht kan ook worden ingeroepen wanneer u zich verzet tegen een verwerkingstype of wanneer u de exactheid van de gegevens, de tijd die nodig is om een beslissing te nemen of om een verificatie uit te voeren, betwist.

Hoe kunt u uw recht op beperking van de verwerking uitoefenen ?

 1. Neem met ons contact op via ons contactformulier
 2. Vermeld welk type van gegevensverwerking u wilt beperken
 3. Vermeld om welke reden u deze beperking wenst.

 

G. Het recht op intrekking van toestemming

Als u uw toestemming hebt gegeven voor een bepaald type gegevensverwerking, kunt u deze op elk moment intrekken.

Hoe kunt u uw recht op intrekking van toestemming uitoefenen ?

 • Als u bepaalde types e-mails (nieuwsbrieven, aankoop- of verkoope-mails, e-mails van de Gemeenschap, ...) niet meer wilt ontvangen, meldt u dan aan op uw Delcampe-account en pas uw keuzes aan onder Mijn instellingen : E-mails
 • Voor alle andere aanvragen tot intrekking van toestemming (bijv. als u wilt dat wij de gegevens verwijderen die wij hebben verzameld tijdens een niet-anonieme enquête), neemt u met ons contact op via ons contactformulier en duidt u de verwerking aan waarvoor u uw toestemming wilt intrekken.

 

6. Hoe lang worden uw gegevens door Delcampe bewaard?

Alle persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de bewaartermijnen die door de wet worden bepaald.

Wat de gegevens betreft waarop de bewaarmodaliteiten in de wet niet van toepassing zijn, bewaren we deze gegevens slechts voor de duur die strikt noodzakelijk is om de goede werking van onze diensten te garanderen.

 

7. Welke persoonsgegevens deelt Delcampe met derden ?

De gegevens kunnen, onder sommige omstandigheden, worden doorgestuurd naar derden, altijd met maximaal respect voor uw privacy. De meeste van deze derden zijn onderaannemers van Delcampe of werken samen met Delcampe voor de uitvoering van sommige taken.

Deze derde partijen, die de gegevens verwerken in dienst van Delcampe, garanderen ook de bescherming van de gegevens van onze leden.

We verkopen uw persoonsgegevens niet en sturen ze niet door naar derden, behalve als u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

In het kader van een gerechtelijk onderzoek of op verzoek van de politie, kunnen uw gegevens zonder voorafgaand akkoord worden doorgestuurd.

 

8. Wat is de verwerkingstermijn van uw aanvraag?

Als uw identiteit is gecontroleerd en als wij toegang hebben tot uw aanvraag, zal deze zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand worden verwerkt. Deze termijn kan met 2 maanden worden verlengd vanwege de complexiteit of het aantal ontvangen aanvragen. In dit geval zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen van de verlenging en de redenen voor het uitstel.

Als er informatie ontbreekt voor de correcte verwerking van uw aanvraag of als wij hier niet gunstig op kunnen reageren, zullen wij opnieuw contact met u opnemen om aanvullende informatie te verzamelen of de reden mee te delen.
In alle gevallen beantwoorden we elke aanvraag uiterlijk binnen een maand.

 

9. Tot wie kunt u zich richten als u vragen hebt?

Als u nog vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten, richt u dan rechtstreeks tot onze Klantendienst via het contactformulier.

U kunt ook contact opnemen met de Data Protection Officer van Delcampe door een bericht te sturen naar het e-mailadres dpo@delcampe.com.