Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen:

In welke mate heeft deze wijziging gevolgen voor de leden van Delcampe?

Naar aanleiding van een verandering in de Duitse wetgeving zijn we sinds 1 januari 2019 verplicht om onze professionele verkopers, die onderworpen zijn aan de btw en die verkopen aan kopers in Duitsland én voldoen aan de onderstaande criteria, een certificaat te vragen (Bescheinigung nach §22f UStG) waarin wordt bevestigd dat ze zijn geregistreerd in het btw-register.

 

Over welke verkopers gaat het?

Het gaat om verkopers die voldoen aan ten minste één van onderstaande drie voorwaarden:

 • een professionele verkoper zijn, btw-plichtig zijn en ingeschreven zijn in Duitsland
 • als professionele en btw-plichtige verkoper items verkopen die worden bewaard in Duitsland
 • als professionele en btw-plichtige verkoper items verkopen aan een koper gevestigd in Duitsland voor een jaarlijks bedrag van minstens 100.000 euro voor alle verkoopkanalen samen

 

Hoe kunt u het certificaat bekomen (Bescheinigung nach §22f UStG)?

Om het certificaat (Bescheinigung nach §22f UStG) te bekomen:

 1. Moet u naar de website van de Duitse belastingdienst gaan
 2. Download het inschrijvingsformulier door te klikken op mceclip0.png
 3. Het ingevulde formulier opsturen naar de bevoegde Duitse overheidsdienst.

Het kantoor van de bevoegde Duitse overheidsdienst verschilt in functie van het land waar u bent gevestigd: Raadpleeg de lijst om te weten te komen naar welk kantoor u uw vraag moet richten.

 

Wat moet u doen op Delcampe zodra u het certificaat in uw bezit heeft?

 1. Ga naar de pagina met uw Verkoopvoorwaarden
 2. In de rubriek "Leveringen en waarborgen" vinkt u het vakje "Ik ben BTW-plichtig in Duitsland en verklaar op erewoord dat ik een bewijs van inschrijving voor belastingdoeleinden heb." aan.
 3. Vul uw Duitse BTW-nummer in het daarvoor bestemde vakje in.
 4. Selecteer uw certificaat en upload het.
 5. Voer in het daartoe bestemde veld de begin- en einddatum van de geldigheid van uw certificaat in.
 6. Bevestig de wijzigingen aan uw Verkoopvoorwaarden.