Gebruiksvoorwaarden van het forum

Het Delcampe forum is een plaats waar u zich kunt uiten en uw ervaringen kunt delen met andere leden.

U kunt deelnemen aan discussies of nieuwe discussies starten over alle onderwerpen die verband houden met verzamelen en Delcampe. De gezelligheid die hier heerst maakt het een aangename plek voor iedereen. Om deze gezelligheid te handhaven moeten bepaalde regels in acht worden genomen.

Hier volgt een niet-limitatieve lijst.

board

Zijn niet toegestaan:

 • Grove, beledigende, racistische of discriminerende berichten of berichten die een inbreuk zijn op het privéleven van anderen.
 • Aanvallen op leden van de website die al dan niet actief zijn op het forum. Ongeacht of deze personen al dan niet rechtstreeks identificeerbaar zijn.
 • Grof taalgebruik en laster.
 • Onderwerpen die geen betrekking hebben op het thema dat voor het gesprek is gedefinieerd.
 • Onderwerpen die niet zijn opgesteld in de taal die voor de discussieruimte is gedefinieerd.
 • Lasterlijke, verboden of obscene informatie en documenten of andere illegale documenten of informatie.
 • Reclame- of promotieberichten (tenzij Delcampe hiervoor vooraf de toelating heeft gegeven).
 • Aanzetten tot geweld (fysiek en verbaal).
 • Berichten in strijd met het auteursrecht en schending van de privacy.

Enkele adviezen:

 • Wees beleefd, hoffelijk en heb respect voor andere leden.
 • Gedraag u alsof uw gesprekspartners voor u zouden staan.
 • Denk na voor u iets schrijft. Zorg ervoor dat uw woorden niet sneller gaan dan uw gedachten.
 • Vermijd gemakkelijke kritiek en verleen liever hulp en advies aan anderen.
 • Gebruik hoofdletters met mate, ze geven aan de lezer namelijk de indruk dat U ROEPT!
 • Humor en ironie kunnen verkeerd geïnterpreteerd worden in het schrijven...
 • Elke discussieruimte heeft betrekking op een goed gedefinieerd thema. Respecteer deze thema’s. Het forum « Met een glimlach » is bedoeld om gevarieerde gesprekken te voeren die niet in de andere categorieën passen.
 • Voornemens die worden uitgedrukt blijven onder de volledige verantwoordelijkheid van de schrijver.
 • Wij verbinden ons ertoe om, indien wij hiervan kennis nemen of indien een gerechtelijke autoriteit ons hierom verzoekt, onmiddellijk te handelen om de toegang tot de inhoud van berichten die crimineel zijn of in strijd zijn met deze regels, zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging te verhinderen.
 • Respectloos gedrag ten opzichte van een lid of ontwerper van de website kan leiden tot opschorting of zelfs afsluiting van de account.

Hebt u een schending van deze gebruiksvoorwaarden opgemerkt op het forum?

Gebruik de link « Dit bericht rapporteren » onder elk bericht op het forum. Ons team of een van onze moderators zal zo snel mogelijk ingrijpen.

  Terug naar het forum

Word lid van de verzamelaars-community!

Registreren Aanmelden