Denmark. Et hundrede udvalde Danske Viser om allehaande mærkelige Krigs=Bedrivt....København, Høpffner, 1787

Place your mouse over the image to zoom Click to zoom Click to start the video

Join the collectors community

Register Login