Om de verkoop te vergemakkelijken, om het de kopers gemakkelijker te maken en om de structuur van de categorieën te standaardiseren, hebben wij enkele wijzigingen aangebracht in de categorie "Postzegels > Frankrijk".

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

- Creatie van de categorie "...- 1849 Prefilatelie" en overbrenging van de betrokken categorieën van "Marcophilie" naar deze nieuwe specifieke rubriek

- Ontwikkeling en hergroepering van objecten in "Proeven", "Belastingen", "Gepersonaliseerd", "Luchtpost", ...

- Schrapping van de categorie "Marcophilie (losse zegels)" en verplaatsings van de objecten naar de meest geschikte categorieën

 

Wij verzoeken u de classificatie van uw artikelen te controleren en zo nodig de rubrieken te wijzigen.

U vindt de categorienummers op deze pagina.

Let op: de categorienummers verschijnen hier alleen als ze al minstens één object bevatten! Anders kunt u alle subcategorieën vinden via het verkoopformulier.