Sinds het vertrek van het VK uit de Europese Unie zijn er nieuwe wetten van toepassing op de verkopen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Een van hen raakt de professionele verkopers die buiten het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd en verkopen aan particuliere klanten die zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden. Deze richtlijn verplicht marketplaces zoals Delcampe om de btw bij de invoer te innen voor goederen verkocht door professionelen buiten het Verenigd Koninkrijk aan Britse particulieren en waarvan het bedrag niet groter is dan 135 GBP (+/- 150 euro).

In de praktijk betekent dit dat Delcampe BTW int en afdraagt voor zendingen tot een waarde van 135 pond (+/- 150 euro) die doorprofessionele verkopers, gevestigd buiten het Verenigd Koninkrijk, aan Britse particulieren worden ingevoerd. 

Als de koper besluit de invoerrechten via Delcampe te betalen, moet de verkoper verklaren dat de invoer-BTW is betaald door het BTW-nummer voor invoer aan de inklaringsdienst door te geven (dit nummer staat meestal vermeld op een specifiek formulier dat op het pakket is geplakt of op de enveloppe die bij de post- of transportorganisatie verkrijgbaar is).
Indien de verkoper verzuimt het BTW-nummer bij invoer op de douaneaangifte te vermelden, kan zijn koper het artikel weigeren en het terugzenden om niet een tweede maal invoerrechten te betalen. In dat geval is de verkoper verplicht het volledige betaalde bedrag terug te betalen, inclusief de verzendkosten.
Bovendien kan elke inbreuk op de wetgeving inzake de BTW op ingevoerde goederen leiden tot schorsing van de rekening van de verkoper, of zelfs tot definitieve sluiting in geval van recidive.

Indien de koper besluit de invoerrechten te betalen bij ontvangst van het pakket, nodigen wij hem uit contact op te nemen met de douanediensten of het BTW-kantoor in zijn/haar land indien hij/zij vragen heeft.

Voorbeeld:

Een Britse koper koopt een postzegel met een waarde van 80 GBP bij een professionele Franse verkoper. De btw in het Verenigd Koninkrijk bedraagt 20 %, dus dit zijn de kosten waar de koper rekening mee moet houden bij de aankoop van deze postzegel

 

Invoerkosten 16 GBP
Administratiekosten 4 GBP (5% van het bedrag)
Totaal te betalen (exclusief eventuele leveringskosten) 100 GBP

 

Opgelet: voor aankopen met een waarde hoger dan 135 GBP zijn de gebruikelijke procedures van invoeraangiften van toepassing. Naast de btw-aangifte, worden sommige van deze goederen mogelijk ook onderworpen aan douanetaxen. (volgens de aard van het goed en het land van oorsprong).

Tip: om te weten te komen of uw koper de invoerrechten met BTW heeft betaald, zie het artikel "Ik ben een professionele verkoper: hoe weet ik of mijn koper in het VK de invoerheffing met btw heeft betaald?"