Een terugbetaling via Delcampe Pay is alleen mogelijk als u via deze methode de begaling hebt ontvangen en binnen 2 maanden na ontvangst van de betaling.

De hieronder beschreven procedure is alleen van toepassing in de volgende gevallen:

- u bent een professionele verkoper binnen de EU, uw koper in het VK betaalde de invoerrechten via Delcampe Pay toen hij het product kocht en u wilt overgaan tot een (gedeeltelijke of volledige) terugbetaling van deze aankoop;

- u bent een professionele verkoper buiten de EU, uw in de EU gevestigde koper heeft de invoerkosten betaald via Delcampe Pay en u wenst over te gaan tot een (gedeeltelijke of volledige) terugbetaling van deze aankoop.

Als u zich in een van de bovenstaande gevallen bevindt en u wilt overgaan tot een (gedeeltelijke of volledige) terugbetaling van een betaling, dan moet u de verkoop(en) annuleren voordat u tot deze terugbetaling via Delcampe Pay kunt overgaan.

Opgelet: als u een professionele verkoper bent maar uw koper heeft de invoerkosten niet via Delcampe Pay betaald, raadpleeg dan het artikel "Hoe kan ik mijn koper via Delcampe Pay terugbetalen?"

Om over te gaan tot de terugbetaling via Delcampe Pay van een betaling die invoerrechten omvatte:

 1. Ga naar uw dashboard met de laatste activiteiten van uw account of naar de pagina met ontvangen betalingen.
 2. Klik op "Terugbetaling" naast de betrokken verrichting
 3. Een nieuwe pagina wordt geopend
  Dit is de pagina om een verkoop te annuleren
 4. Selecteer de verko(o)p(en) die u wilt annuleren
 5. Selecteer of de terugbetaling al dan niet gepaard gaat met de terugzending van het (de) artikel(en)
 6. Geef een "alleen commentaar" (d.w.z. neutraal) of negatieve (0% of 25%) beoordeling via het vervolgkeuzemenu en voer een beoordelingscommentaar in
 7. Voer de reden van uw annuleringsverzoek in
 8. Het totale bedrag dat zal worden terugbetaald, zal direct worden aangegeven. Klik op "Aanvraag bevestigen".
 9. Er verschijnt een bevestigingsbericht. Uw koper krijgt het aangegeven bedrag teruggestort en uw terugbetaling verschijnt in het overzicht met verzonden betalingen.

Opgelet: In het geval van een totale terugbetaling van de artikelen krijgt de koper de totale prijs van de gekochte artikelen, de verzendingskosten en de invoerrechten die hij betaald heeft, terug. De geïnde Delcampe Pay-kosten zullen worden terugbetaald. In het geval van een gedeeltelijke terugbetaling krijgt uw koper echter de prijs van de terugbetaalde artikelen terug, de invoerrechten worden pro rata terugbetaald, de betaalde verzendingskosten en de administratiekosten worden niet terugbetaald. Delcampe Pay-kosten worden niet terugbetaald omdat niet alle artikelen zijn terugbetaald.