De duur van uw abonnement is gekoppeld aan het type facturering dat u hebt gekozen: maandelijks of jaarlijks. Wij herinneren u eraan dat elk abonnement stilzwijgend wordt verlengd. Als u voor maandelijkse facturering hebt gekozen wordt uw abonnement elke maand verlengd. Als u voor jaarlijkse facturering hebt gekozen wordt uw abonnement eenmaal per jaar verlengd. U kunt de duur van uw abonnement en dus de factureringsmethode wijzigen.

Om het factureringstype bij verlenging te wijzigen:

  1. Ga naar de pagina Mijn Club+: Mijn abonnement
  2. Onder "Mijn abonnement verlengen" kiest u uw volgende factureringstype via de keuzelijst. De standaardkeuze is uw huidige facturering.
  3. Bevestig uw keuze door te klikken op "Mijn keuze valideren".

Uw nieuwe keuze wordt van kracht bij de volgende vernieuwing van uw abonnement.