Wanneer een voorwerp te koop wordt aangeboden, wordt aan de verkoper gevraagd zich ervan te vergewissen dat dit in overeenstemming is met onze Gebruiksvoorwaarden. Als we echter vaststellen dat bij de verkoop van een voorwerp onze Gebruiksvoorwaarden niet wordt nageleefd, wordt deze verkoop gesloten door een moderator of door een lid van het Delcampe-team.

Er zijn vele redenen die aanleiding kunnen geven tot de sluiting van een verkoop, hieronder vindt u een niet-exhaustieve lijst van redenen voor sluiting. Voor meer informatie kunt u het gedeelte “Toegestane, verboden of betwistbare voorwerpen” van onze Gebruiksvoorwaarden raadplegen.

 

Verkoop van vervalsingen, kopieën en reproducties van voorwerpen

De verkoop van vervalsingen, kopieën en reproducties van voorwerpen is verboden.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor de volgende voorwerpen waarvan de vervalsingen kunnen worden verzameld :
- postzegels (uitsluitend daterend van vóór 1945),
- munten (uitsluitend daterend van na 1945),
- postkaarten

Voor deze uitzonderingen is de verkoop slechts toegestaan als de verkoper de aard van het voorwerp (reproductie, vervalsing of kopie) duidelijk en voluit aangeeft (geen afkorting) in de titel en de beschrijving van de verkoop.

 

Verkoop van wapens, onderdelen van wapens en munitie

Tenzij wettelijk anders bepaald, zijn vuurwapens, onderdelen van wapens, munitie daterend van na 1870 alsook schokwapens verboden.

Wat vuurwapens betreft, wordt alleen een uitzondering gemaakt voor vuurwapens daterend van na 1870. Deze moeten absoluut worden geneutraliseerd en dit moet bij de verkoop worden bewezen door middel van foto’s: van het neutralisatiecertificaat (bijvoorbeeld certificaat van de proefbank), van een stempel van neutralisatie of van de precieze plaats die duidelijk de daadwerkelijke neutralisatie toont (haan, patroonhouder, loop, kulas, enz.).

Er wordt ook een uitzondering gemaakt wat munitie betreft. Deze mag te koop worden aangeboden als deze is geneutraliseerd door doorboring van de huls. Een duidelijke foto van deze doorboring moet aan de verkoop worden toegevoegd.

 

Verkopen van pornografische, erotische aard en van naaktheid

Seksuele producten en aanbiedingen of producten en aanbiedingen van pornografische, perverse, sadomasochistische (SM), zoöfiele of pedofiele (weergaven van naakte kinderen) aard zijn verboden.

Bepaalde uitzonderingen zijn van toepassing op erotische producten die dateren van vóór 1960. 
Deze laatste mogen te koop worden aangeboden in de vorm van postkaarten, foto’s, films, boeken en tijdschriften, op voorwaarde dat: 
- de afgebeelde persoon geen minderjarige is of lijkt te zijn,
- de afbeeldingen volledig worden bedekt ter hoogte van de intieme delen,
- de voorwerpen worden geplaatst in een categorie die voorbehouden is voor een volwassen 18+ doelpubliek (“Erotica (...-1960)”, “Naakte volwassenen”),
- hun titel niet opzichtig is,
- geen enkele close-up wordt toegevoegd.

Artistiek naakt (zelfs daterend van na 1960) in de vorm van foto’s en van postkaarten is toegestaan. Het betreft afbeeldingen waarbij het menselijk lichaam wordt verheven tot de rang van een zuivere kunstuiting, waarvan de pose niet vulgair is en waarvan de uitdrukking niet verleidelijk is.
De verkoop ervan is toegestaan op voorwaarde dat:

- de afgebeelde persoon geen minderjarige is of lijkt te zijn,
- de intieme delen volledig worden bedekt
- de voorwerpen worden geplaatst in een categorie die voorbehouden is voor een volwassen 18+ doelpubliek (“Artistiek naakt 1960-...)”,
- hun titel niet opzichtig is. De titel moet zo veel mogelijk het onderstaande stramien volgen: “Titel van het werk – mannelijk/vrouwelijk/gemengd naakt – kleur/zwart-wit – formaat – oplage – jaar – naam van de fotograaf”, bijvoorbeeld “Camelia Vrouwelijk naakt NB oplage zilverhoudend 40 x 60 cm nr. 123/200 Jane DOE 2018”. 

 

Verkoop van voorwerpen die verband houden met het nazisme

Militaire, burgerlijke of politieke voorwerpen (uniformen, delen van uniformen, armstukken, kapjes, helmen, lange dolken, wapens, decoraties, medaillons, onderscheidingstekenen, vlaggen en vaandels) alsook propagandaboeken zijn verboden.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor de verkoop van postzegels en officiële munten alsook voor postkaarten en foto’s. Deze voorwerpen zijn toegestaan voor zover de verkoop geen ideologische, xenofobe of racistische boodschap overbrengt.
Voor postkaarten en foto’s moeten de nazisymbolen worden bedekt. Geen enkele reproductie of herproductie is toegestaan bij de verkoop.

 

Verkoop van illegale vignetten

Vignetten die verboden zijn volgens ons Charter zijn vignetten: 
- met logo’s, illustraties, foto’s die eigendom zijn van derden die geen goedkeuring hebben gegeven voor het gebruik ervan
- die ten onrechte lijken te zijn uitgegeven door een bestaand grondgebied (land of regio), ongeacht dit gebied postzegels uitgeeft of niet

 

Verkoop van fantasievignetten die niet als zodanig zijn aangegeven

Fantasievignetten, soms cinderella’s genoemd, zijn alleen toegestaan als:
- het woord  “VIGNET” in hoofdletters en aan het begin van de titel van de verkoop is toegevoegd
- de verkoop valt onder de categorie “Postzegels > Thema’s > Fantasievignetten

 

Verkoop van voorwerpen die een schending zijn van auteursrechten

Elk voorwerp dat te koop wordt aangeboden moet de Belgische, Europese of internationale wetgeving betreffende het auteursrecht en de intellectuele eigendom naleven.
Het is verboden om voorwerpen of producten te koop aan te bieden die een schending zijn van:
- auteursrechten
- octrooien
- handelsmerken
- bedrijfsgeheimen of andere beschermingsrechten
- persoonlijkheidsrechten of rechten inzake de bescherming van gegevens van derden (met name piraatproducten zoals kopieën, vervalsingen, software op CD-R).
Deze beperking geldt in het bijzonder voor alle voorwerpen van de merken Kenzo, Guerlain, Givenchy en Dior: parfums, kaarten, stalen, lege of volle flesjes, spelden en accessoires.

 

Verkoop van een voorwerp dat geen verzamelobject is

De website van Delcampe is een platform waarop alleen verzamelobjecten of voorwerpen die een rechtstreeks verband hebben met dit domein te koop mogen worden aangeboden. De verkoop van elk artikel dat geacht wordt buiten deze klasse van voorwerpen te vallen, zal worden gesloten.

 

Verkoop van een voorwerp dat niet in het bezit van de verkoper is

Alleen voorwerpen die werkelijk in het bezit zijn van de verkoper mogen worden verkocht. Het is verboden een voorwerp waarover de verkoper niet beschikt te koop aan te bieden.

 

Verkoop van een voorwerp in slechte staat dat niet als zodanig is aangegeven

Het is verboden om voorwerpen in slechte staat of met gebreken te verkopen zonder de potentiële kopers hierover te informeren. Elk gebrek moet duidelijk worden aangegeven in de beschrijving van het voorwerp. De prijs van het voorwerp in slechte staat moet ook worden aangepast.

 

Verkoop van een voorwerp tegen een exorbitante prijs

De prijs van een voorwerp dat te koop wordt aangeboden moet redelijk zijn. Een te hoge prijs die niet is aangepast aan de realiteit van de markt kan leiden tot het sluiten van de verkoop.

 

Verkoop naar keuze

Verkopen naar keuze groeperen meerdere voorwerpen en geven de koper de keuze om een of meerdere voorwerpen te kiezen.

Dit type van verkoop is verboden op onze website. Als een verkoper een verkoop met meerdere voorwerpen aanmaakt, verbindt hij zich ertoe om alle voorwerpen tegelijk te verkopen. Een verkoop moet overeenstemmen met een bepaald voorwerp of met een volledig lot.