Om de veiligheid bij het inloggen op de site te verhogen is er een locatieverificatiesysteem aangebracht.

Als het systeem een verschil detecteert tussen de locatie die in uw account is gedefinieerd en de locatie die overeenkomt met het IP-adres dat bij het inloggen wordt gebruikt, wordt er een e-mail naar uw persoonlijke mailbox gestuurd en ziet u het volgende bericht verschijnen:
Om veiligheidsredenen kunt u deze verbinding toestaan vanuit uw e-mailbox. Als u vragen heeft, raadpleegt u het artikel van ons helpcentrum.

Om in te loggen op uw account:

  1. Ga naar uw persoonlijke mailbox
  2. Geef de e-mail weer met als onderwerp "Verbinding met uw Delcampe-account autoriseren".
  3. Klik op de knop "De verbinding toestaan" in de ontvangen e-mail
  4. U bent nu verbonden met uw account

Let op: deze situatie kan zich opnieuw voordoen als uw IP-adres verandert, dus u zult de bovenstaande stappen moeten herhalen..