Er zijn verschillende redenen waarom een account kan worden opgeschort of gesloten.

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van deze redenen. Voor meer informatie over dit onderwerp, nodigen wij u uit om onze Gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen:

 

Niet-betaling van kosten en commissies

Het niet betalen van een schuld op uw Delcampe-account kan leiden tot de sluiting van uw rekening. Als u meerdere accounts hebt, kan de toegang tot al uw accounts worden geweigerd totdat de betaling is verricht.

Als uw account werd gesloten omwille van niet-betaling:

 1. Ga naar de loginpagina
 2. Meld u aan op uw account met openstaande schuld
 3. U wordt doorgestuurd naar de betaalpagina, zodat u uw account kunt aanvullen.

Zodra uw betaling is ontvangen, zullen wij uw account heropenen. Als uw account(s) niet automatisch zijn heropend, neem dan contact op met onze klantenservice.

Te veel negatieve beoordelingen

Als het percentage negatieve beoordelingen op uw account te hoog is of als u te veel negatieve beoordelingen ontvangt in een korte tijdspanne kan uw account worden opgeschort of gesloten.

In dit geval kunt u contact opnemen met onze klantenservice als u deze beslissing wilt betwisten.

Ongeldigheid van het e-mailadres dat aan de account is gekoppeld

Als het e-mailadres van uw account als ongeldig wordt gedetecteerd kan uw account worden opgeschort of gesloten.

U kunt contact opnemen met onze klantenservice om uw e-mailadres bij te werken.

Langdurige afwezigheid

Als uw account langer dan 2 maanden niet actief is kan uw account worden geschorst of gesloten.

U kunt contact opnemen met onze klantenservice om uw account opnieuw te activeren.

Schending van de gebruiksvoorwaarden

In geval van niet-naleving van de Gebruiksvoorwaarden behoudt Delcampe zich het recht voor om de account van een lid te schorsen of te sluiten. Een lid waarvan de account wordt opgeschort of afgesloten mag zich niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Delcampe opnieuw inschrijven.

Hieronder vindt u een niet-limitatieve lijst met redenen om een rekening te schorsen of te sluiten:

 • Het uitblijven van een antwoord op de e-mails van Delcampe na 2 aanmaningen
 • Niet-levering van het item terwijl de betaling werd ontvangen
 • Foute of onvolledige accountgegevens
 • Onredelijke verkoopprijzen of aankoopaanbiedingen
 • Publicatie en/of verkoop van biedingen of van verboden voorwerpen
 • Uitbrengen van een bod op de eigen verkoop
 • Misplaatst gedrag, beledigingen enz.
 • Onrechtmatige opmerking in een evaluatie
 • Beledigt de site of leden
 • forumpost die niet in overeenstemming is met de Gebruiksvoorwaarden
 • "Chargeback" van een betaling aan Delcampe
 • enz.

Opgelet: Delcampe kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens
als gevolg van opzegging, opschorting of afsluiting van de account.

Voor meer details hierover kunt u contact opnemen met onze Klantendienst.