Een terugbetaling via Delcampe Pay is alleen mogelijk als u via deze methode bent betaald en binnen 2 maanden na ontvangst van de betaling. U hebt de mogelijkheid om het volledige bedrag van de ontvangen betaling terug te betalen of een lager bedrag in het geval van een gedeeltelijke terugbetaling.

Om over te gaan tot de terugbetaling:

  1.  Ga naar uw dashboard met de laatste activiteiten van uw rekening of naar de pagina met ontvangen betalingen: beëindigd
  2. Klik op “Terugbetaling” naast de desbetreffende transactie. mceclip0.png
  3. Er wordt een nieuw venster geopend. Het bedrag dat overeenkomt met de totale ontvangen betaling wordt weergegeven. Als u een gedeeltelijke terugbetaling wilt doen, wijzigt u het getoonde bedrag. Merk op dat het minimumbedrag niet minder dan 10 cent kan zijn (alle munteenheden inbegrepen)
  4. Klik op "Terugbetalen"
  5. Vervolgens wordt er een bevestigingsbericht weergegeven. Uw koper krijgt het volledige bedrag dat hij heeft gestort terugbetaald en uw terugbetaling verschijnt onder verzonden betalingen: beëindigd.

Als u de volledige betaling terugbetaalt, worden de kosten die in rekening zijn gebracht voor het gebruik van Delcampe Pay geannuleerd. Dit is niet het geval voor gedeeltelijke terugbetalingen.

 

Voorbeeld 1 (in het geval van een volledige terugbetaling):

De koper heeft via Delcampe Pay € 1,00 aan de verkoper betaald.

De verkoper wordt voor € 0,67 gecrediteerd (dus € 1,00 - € 0,33 kosten).

De verkoper betaalt zijn koper € 1,00 terug en de € 0,33 aan kosten worden niet meer in rekening gebracht op de rekening van de verkoper.

Voorbeeld 2 (in het geval van een gedeeltelijke terugbetaling):

De koper betaalde 1€ aan de verkoper via Delcampe Pay.
De verkoper wordt gecrediteerd voor 0,67 € (d.w.z. 1 € - 0,33 € kosten).
De verkoper betaalt de koper 0,10 € terug. De 0,33 € aan kosten blijven voor rekening van de verkoper.

OPGELET: deze voorbeelden zijn gebaseerd op het geval van een particuliere verkoper die in België woont en die de euro als munteenheid heeft. Het tarief voor uw persoonlijke geval kunt u vinden op onze tarievenpagina.

Opgelet: Als u gedwongen bent om uw koper terug te betalen omdat de transactie niet kon worden afgerond, moet u de verkoop annuleren om uw verkoopcommissie voor Delcampe te recupereren.