Vanaf 20 juli 2018, na de implementatie van de Europese PSD II-richtlijn (2015/2366), zullen de Gebruiksvoorwaarden, de verkoper verbieden extra betalingskosten aan de koper in rekening te brengen. 

We ontvingen veel vragen naar aanleiding van deze verandering. Hieronder vindt u de antwoorden op deze vragen.

Deze pagina zal regelmatig worden bijgewerkt op basis van uw vragen.

Wat wordt er boedoeld met "beheerstkosten" en "betalingskosten"?

Betalingskosten worden gedefinieerd als specifieke kosten in verband met het gebruik van een bepaald betaalmiddel (overschrijving, creditcard, elektronische betaling, ...). De nieuwe wetgeving die op Europees niveau is ingevoerd, bepaalt dat deze kosten alleen door de verkoper worden gedragen en niet aan de koper in rekening kunnen worden gebracht bovenop de prijs van het verworven object. De wet staat er thans echter niet aan in de weg dat een vergoeding in de prijs van het product wordt opgenomen en/of dat de koper een korting krijgt wanneer gebruik wordt gemaakt van een bepaalde betalingsmethode.

De beheerkosten zijn forfaitaire kosten die voornamelijk betrekking hebben op de verpakking, verwerking en administratieve follow-up. In geen geval kunnen er kosten in rekening worden gebracht die verband houden met de gebruikte betaalwijze. Ter herinnering aan de Gebruiksvoorwaarden: "Eventuele beheerskosten moeten worden forfaitair zijn en mogen niet afhankelijk zijn van het aantal verkochte items. Anders kan de verkoper de betaling hiervan niet eisen. Verzend- en beheerkosten moeten redelijk blijven en in lijn liggen met de marktprijzen. Deze kosten kunnen in geen geval worden gebruikt om de verkoopprijs van het object te verlagen en zo de commissie te vermijden."

Wat zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie?

Tot 19/07/2018, in het licht van de verschillen tussen alle nationale wetgevingen, liet Delcampe elke verkoper de ruimte om de betalingskosten door te berekenen, op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land van de verkoper en dat deze kosten duidelijk worden gemaakt aan de koper voor de aankoop. Sinds 20/07/2018 is het niet langer toegestaan om extra betaalkosten door te berekenen op de website van Delcampe, in overeenstemming met het merendeel van de wetgevingen die nu van kracht zijn. Ter herinnering aan de Gebruiksvoorwaarden: "Eventuele beheerskosten moeten worden forfaitair zijn en mogen niet afhankelijk zijn van het aantal verkochte items. Anders kan de verkoper de betaling hiervan niet eisen. Verzend- en beheerkosten moeten redelijk blijven en in lijn liggen met de marktprijzen. Deze kosten kunnen in geen geval worden gebruikt om de verkoopprijs van het object te verlagen en zo de commissie te vermijden.

Zijn deze wijzigingen van toepassing op landen buiten de Europese Unie?

Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle gebruikers van de Delcampe sites.

Ik ben een particuliere verkoper: ben ik getroffen door deze verandering?

Alle verkopers, zonder uitzondering, moeten deze nieuwe wetgeving naleven.

Hebben verkopers het recht om betalingskosten (PayPal, Delcampe Pay, bankoverschrijving, etc.) aan hun kopers te vragen? Mogen deze kosten worden opgenomen in de leveringgs- of beheerskosten?

Nee, het is niet langer toegestaan ​​om extra betalingskosten aan de koper in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet worden aangerekend als deel van de leveringskosten (waarvan het bedrag moet worden afgestemd op de prijs die door de bezorgorganisatie wordt aangerekend) of de beheerkosten (wat een redelijk forfaitair bedrag is dat voornamelijk de verpakking, afhandeling en administratieve opvolging dekt).

Welke soort kosten mogen door de verkoper worden aangerekend?

Zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden: "Het door de koper te betalen bedrag is de uiteindelijke verkoopprijs van het artikel plus eventuele verzend- en / of beheerskosten, indien deze kosten duidelijk worden vermeld op de presentatiepagina van de het object als zijnde ten laste van de koper. Eventuele beheerskosten moeten forfaitair zijn en mogen niet afhankelijk zijn van het aantal verkochte items. Anders kan de verkoper de betaling hiervan niet eisen. Verzend- en beheerkosten moeten redelijk blijven en in lijn liggen met de marktprijzen. Deze kosten kunnen in geen geval worden gebruikt om de verkoopprijs van het object te verlagen en zo het bedrag van de commissie te vermijden."

In het geval van een catalogusverkoop georganiseerd door een veilinghuis, zoals bepaald in punt 1.2.13 van de Gebruiksvoorwaarden, is de hoogste bieder verplicht om de prijs van het object en de gerelateerde kosten te betalen aan het veilinghuis. Veilinghuizen zijn de enige verkopers die een verkoop- en aanbestedingstaks mogen in rekening brengen aan kopers. Dit is een speciaal wettelijk kader en er worden geen betalingskosten in rekening gebracht.

Kan ik een korting op een betalingsaanvraag toepassen voor het gebruik van een betaalmiddel (bijvoorbeeld bankoverschrijving)?

De wetgeving belet niet dat de koper tot op heden een korting kan aanbieden in het geval van het gebruik van een bepaald betaalmiddel.

In de mededeling wordt vermeld dat de verzendkosten de werkelijke kosten moeten vertegenwoordigen. Wat bedoelt men hiermee? Wat kan Delcampe doen in geval van misbruik?

Zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden, moeten de verzend- en beheerkosten redelijk blijven en in lijn met de marktprijzen. Deze kosten kunnen in geen geval worden gebruikt om de verkoopprijs van het object te verlagen en zo de commissie te vermijden ".  Het zijn dus de werkelijke kosten die de verkoper maakt voor de bezorging.

In geval van misbruik kan Delcampe de account van de overtredende verkoper opschorten en eisen zijn voorwaarden en praktijken te wijzigen. In geval van herhaling of niet-toepassing van corrigerende maatregelen, behoudt Delcampe zich het recht voor om de rekening van de overtredende verkoper te sluiten.

Voor kopers bevinden de kosten zich nu in één veld: "Kosten". Hoe kunnen we de details van de kosten kennen. Wat kan Delcampe doen in geval van misbruik?

De details van de kosten worden meestal beschikbaar gesteld in de verkoopvoorwaarden van de verkoper, omdat de kosten voorafgaand aan de koopakte duidelijk aan de koper moeten worden gemeld. Als nadere informatie vereist is, kan een uitdrukkelijke aanvraag worden gedaan aan de verkoper. Als algemene regel geldt dat de kosten in de buurt moeten liggen van de kosten van de postbezorging plus de verpakkingskosten (bijvoorbeeld als de standaard nationale verzendkosten met tracking voor een pakket van 2 tot 5 kg, 7,00 EUR bedragen, dan is een redelijke totaalprijs bijvoorbeeld 8,20 EUR, inclusief verpakking.

In geval van verdenking van misbruik, aarzel dan niet om Delcampe op de hoogte te stellen die de nodige afspraken met de verkoper zal maken.