Als het saldo van uw account positief is, kunt u vragen om het saldo terug te vorderen van uw account. U moet minimum 30 dagen na uw laatste betaling wachten tot u dit verzoek kunt doen. Als deze termijn niet wordt bereikt, geeft een notitie u aan vanaf welke datum u dit verzoek kunt doen.

Om uw saldo terug te vragen

  1. Ga naar de pagina "Mijn instellingen: Delcampe-kosten"

    Tip: Als het saldo van uw account positief is, is dit gedeelte ook toegankelijk via de link "Terugkrijgen" op de pagina "Mijn Delcampe-kosten: Rekeningoverzicht".

  2. In de rubriek "Terugbetaling van het rekeningsaldo", vink de methode aan waarmee u wenst te worden terugbetaald
  3. Controleer of typ de gevraagde informatie naargelang de gekozen methode
  4. Klik op "Bevestigen"

Uw Delcampe-account wordt onmiddellijk bijgewerkt. De daadwerkelijke terugbetaling wordt uitgevoerd in de dagen die volgen op uw verzoek.

Deze actie heeft annuleringskosten voor gevolg en een terugbetaling afhankelijk van de gebruikte methode om uw account te crediteren of te debiteren. Deze kosten, alsook het te ontvangen totaal, worden vermeld in een overzichtstabel die zichtbaar is voor de goedkeuring.