Als u een probleem hebt met uw koper, bieden wij u de mogelijkheid om een geschil te openen. Deze functie stelt de leden in staat om hun problemen op te lossen en geeft hen de mogelijkheid om hun standpunt uit te drukken.
Door een geschil te openen, richt u zich rechtstreeks tot uw koper.
Het Delcampe-team wordt slechts van het bestaan van uw geschil en van uw vraag om bijstand op de hoogte gebracht wanneer u een bemiddeling vraagt.

Standaard wordt een geschil geopend voor een volledig betalingsverzoek (alle items in het verzoek zijn geselecteerd). Als je geschil niet betrekking heeft op alle items in een betalingsverzoek, kun je deze natuurlijk uitvinken.

Als verkoper kunt u kiezen uit de volgende redenen om een geschil te openen:

 • Geen betaling ontvangen
 • Ongegronde negatieve beoordeling
 • Geen enkel antwoord van mijn koper

Om een geschil te openen

 1. Ga naar de pagina “Mijn verkochte items"
 2. Zoek het betalingsverzoek dat gekoppeld is aan het item (of de items) waarvoor je een geschil wilt openen en klik op “Meer” naast dit verzoek
 3. Klik op “Een geschil openen
 4. Er wordt een nieuwe pagina weergegeven. Standaard selecteert het systeem alle objecten die zijn gekoppeld aan het betalingsverzoek. Bewaar alleen de objecten waarvoor je een geschil wilt openen en vink de andere objecten uit.
 5. Kies in het vervolgkeuzemenu onder “Onderwerp van het geschil” de reden voor je geschil uit de redenen voor het openen van het geschil die je worden aangeboden
  redenen voor het openen van een geschil
 6. Voer een korte uitleg in en eventueel een of meer afbeeldingen
 7. Klik op “Een geschil openen

Als uw koper u niet antwoordt of indien u een antwoord ontvangt maar u geen genoegdoening vindt, hebt u de mogelijkheid om een interventie van Delcampe te vragen via de knop"Vragen om bemiddeling". Deze knop verschijnt na twee onderhandelingsronden of na 14 dagen zonder antwoord van uw verkoper.
De deadline voor het openen van een geschil is minimaal 7 dagen en maximaal 90 dagen na de sluitingsdatum van de verkoop.