Als u een probleem hebt met uw koper, bieden wij u de mogelijkheid om een geschil te openen. Deze functie stelt de leden in staat om hun problemen op te lossen en geeft hen de mogelijkheid om hun standpunt uit te drukken.
Door een geschil te openen, richt u zich rechtstreeks tot uw koper.
Het Delcampe-team wordt slechts van het bestaan van uw geschil en van uw vraag om bijstand op de hoogte gebracht wanneer u een bemiddeling vraagt.

 

Als verkoper kunt u kiezen uit de volgende redenen om een geschil te openen:

 • Geen betaling ontvangen
 • Ongegronde negatieve beoordeling
 • Geen enkel antwoord van mijn koper

 

Om een geschil te openen:

 1. Ga naar geschillenbeheer
 2. Kies het statuut van verkoper
 3. Voer het itemnummer in (zonder spatie en niet voorafgegaan door #)
 4. Kies het voorwerp van het geschil uit het vervolgkeuzemenu
  mceclip0.png
 5. Voer een korte uitleg in
 6. Klik op mceclip1.png

Als uw koper u niet antwoordt of indien u een antwoord ontvangt maar u geen genoegdoening vindt, hebt u de mogelijkheid om een interventie van Delcampe te vragen via de knopmceclip2.png.

Deze knop verschijnt na twee onderhandelingsronden of na 14 dagen zonder antwoord van uw koper.

De deadline voor het openen van een geschil is minimaal 7 dagen en maximaal 90 dagen na de sluitingsdatum van de verkoop.