Delcampe biedt u de mogelijkheid om een geschil te openen wanneer het lot dat u hebt ontvangen niet overeenkomst met de omschrijving.
Door een geschil te openen, richt u zich rechtstreeks tot uw verkoper.
Het Delcampe-team wordt slechts van het bestaan van uw geschil en van uw vraag om bijstand op de hoogte gebracht wanneer u een bemiddeling vraagt.

Standaard wordt een geschil geopend voor een volledig betalingsverzoek (alle items in het verzoek zijn geselecteerd). Als je geschil niet betrekking heeft op alle items in een betalingsverzoek, kun je deze natuurlijk uitvinken.

Om een geschil te openen

  1. Ga naar de pagina “Mijn aankopen"
  2. Zoek het betalingsverzoek dat gekoppeld is aan het item (of de items) waarvoor je een geschil wilt openen en klik op “Meer” naast dit verzoek
  3. Klik op “Een geschil openen
  4. Er wordt een nieuwe pagina weergegeven. Standaard selecteert het systeem alle objecten die zijn gekoppeld aan het betalingsverzoek. Bewaar alleen de objecten waarvoor je een geschil wilt openen en vink de andere objecten uit.
  5. Kies in het vervolgkeuzemenu onder “Onderwerp van het geschil” “Item komt niet overeen met de omschrijving” als onderwerp van het geschil
    Deze reden voor betwisting wordt alleen weergegeven als je het object eerder als kassabon hebt gemarkeerd
  6. Voer een korte uitleg in en eventueel een of meer afbeeldingen
  7. Klik op “Een geschil openen

Als uw verkoper u niet antwoordt of indien u een antwoord ontvangt maar u geen genoegdoening vindt, hebt u de mogelijkheid om een interventie van Delcampe te vragen via de knop "Vragen om bemiddeling". Deze knop verschijnt na twee onderhandelingsronden of na 14 dagen zonder antwoord van uw verkoper.

De deadline voor het openen van een geschil is minimaal 7 dagen en maximaal 90 dagen na de sluitingsdatum van de verkoop.