Delcampe biedt u de mogelijkheid om een geschil te openen wanneer u een negatieve evaluatie hebt ontvangen die u onterecht vindt.
Door een geschil te openen, richt u zich rechtstreeks tot uw koper.
Het Delcampe-team wordt slechts van het bestaan van uw geschil en van uw vraag om bijstand op de hoogte gebracht wanneer u een bemiddeling vraagt.

Een geschil wordt standaard geopend voor een volledig betalingsverzoek (alle items in dit verzoek worden geselecteerd). Als je geschil niet alle items in een betalingsverzoek betreft, kun je deze natuurlijk uitvinken.

Een evaluatie kan maar binnen een periode van 4 maanden na sluitingsdatum van de verkoop worden ingetrokken.

Om een geschil te openen

  1. Ga naar de pagina “Mijn aankopen"
  2. Zoek het betalingsverzoek dat gekoppeld is aan het item (of de items) waarvoor je een geschil wilt openen en klik op “Meer” naast dit verzoek
  3. Klik op “Een geschil openen
  4. Er wordt een nieuwe pagina weergegeven. Standaard selecteert het systeem alle objecten die zijn gekoppeld aan het betalingsverzoek. Bewaar alleen de objecten waarvoor je een geschil wilt openen en vink de andere objecten uit.
  5. Kies in het vervolgkeuzemenu onder “Onderwerp van het geschil” “Ongegronde negatieve evaluatie” als onderwerp van het geschil
  6. Voer een korte uitleg in en eventueel een of meer afbeeldingen
  7. Klik op “Een geschil openen


Als de koper na 7 dagen niet heeft geantwoord, wordt de ontvangen negatieve evaluatie automatisch gewist en wordt het geschil afgesloten.
Als uw koper antwoordt en u geen genoegdoening vindt, hebt u de mogelijkheid om een interventie van Delcampe te vragen via de knop "Vragen om bemiddeling". Deze knop verschijnt na twee onderhandelingsronden of na 14 dagen.

De deadline voor het openen van een geschil is minimaal 7 dagen en maximaal 90 dagen na de sluitingsdatum van de verkoop.