De Lister is een tool die gebaseerd is op een verouderende technologie waardoor wij onze gebruikers geen technische ondersteuning kunnen bieden. Deze situatie dwingt ons te stoppen met de installatie en het updaten van de tool. Op termijn zal het voor u niet meer mogelijk zijn om uw producten via de Lister te koop aan te bieden.
We willen onze Lister-gebruikers echter in staat stellen om bulkbiedingen te blijven plaatsen via een CSV- of Excel-bestand.

Hiervoor hebben we een nieuwe uploadtool gemaakt: Easy Uploader.
Met deze nieuwe uploadtool kunnen voormalige Lister-gebruikers hun bestanden exporteren en direct importeren in Easy Uploader zonder ze opnieuw te hoeven bewerken.

Lees voor meer informatie dit artikel: "Hoe gebruik ik mijn Lister-bestanden in Easy Uploader?"

Met de Lister kunt u verkoopmappen beheren.
Hiermee kunt u een map toevoegen, submappen creëren, mappen wijzigen of verwijderen.
Het aantal mogelijke mappen is onbeperkt.

Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen:

 

Een map toevoegen in de Lister

Om een map toe te voegen:

 1. Klikt u op “Toevoegen” in de linkerbovenhoek van de Lister 2. Voegt u de naam van de nieuwe map toe door eerst “Nieuwe map” te wissen en de door u gekozen naam toe te voegen
 3. Voert u een beschrijving in (optioneel)
 4. Kiest u de locatie van de map Standaard wordt de map “Delcampe” gekozen.
 5. Klikt u op “OK” om op te slaan

Tip: om een submap toe te voegen, herhaalt u de hierboven beschreven stappen maar selecteert u eerst de map waarin u een submap wilt aanmaken.

 

Waar vind ik mijn Lister-mappen?

Om uw Lister-mappen te zoeken:

 1. Gaat u naar de linkerbovenhoek van uw menu 2. Dubbelklikt u op elke bestaande map om mogelijke submappen te vinden.

 

Een map wijzigen in de Lister

De map “Delcampe” mag niet worden gewijzigd. Alleen de submappen kunnen worden gewijzigd.

 

Om een map te wijzigen:

 1. Selecteert u de te wijzigen map
 2. Klikt u op “Wijzigen” 3. Voegt u de naam van de nieuwe map toe door eerst de oude naam te wissen en de door u gekozen naam toe te voegen
 4. Wijzigt u de naam of voert u een beschrijving in (optioneel)
 5. Klikt u op “OK” om de wijziging op te slaan

 

Een map verwijderen in de Lister

Om een map te verwijderen:

 1. Selecteert u de te verwijderen map
 2. Klikt u op “Verwijderen” 3. Klikt u op “OK” om het verwijderen van het bestand te bevestigen.

 

De voorwerpen in de submappen weergeven

Om de voorwerpen in de submappen weer te geven:

 1. Vinkt u het vakje “De voorwerpen in de submappen bekijken” aan. 2. De voorwerpen verschijnen in de hoofdmap

 

Voorwerpen van de ene map naar een andere verplaatsen

Om de voorwerpen in submappen te verplaatsen:

 1. Selecteert u de map (of submap)
 2. Vinkt u de te verplaatsen voorwerpen aan  
 3. Klikt u op “Verplaatsen in de map” links onderaan 4. Kiest u de nieuwe map waarin u de voorwerpen wilt plaatsen
 5. Klikt u op “OK”

 

Een map in een andere map plaatsen (een submap maken)

Om een map in een andere submap te plaatsen:

 1. Selecteert u de map met uw muis
 2. Houdt u de linkermuisknop ingedrukt
 3. Terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, sleept u de map naar de map waaraan u deze wilt toevoegen.
 4. Laat u de linkermuisknop los wanneer de cursor op de map staat.

Tip: deze techniek wordt ook “Drag-and-drop” of “slepen-neerzetten” genoemd).

 

De lijst met velden in de mappen personaliseren

De lijst met velden stelt u in staat om een of meerdere velden in uw mappen te laten verschijnen of verdwijnen.

 1. Klik op “Lijst van velden wissen” 2. Standaard zijn alle vakjes aangevinkt. Vink de vakjes uit bij de velden die u niet meer in uw mappen wilt zien verschijnen. 
 3. Klik op “Sluiten” om de wijzigingen op te slaan