Uniek aanspreekpunt voor nationale en Europese autoriteiten

Opgelet: deze bevelschriften en hun eventuele tekstuele bijlagen worden alleen aanvaard als ze in het Frans of het Engels zijn opgesteld. Aanvragen in een andere taal worden niet in behandeling genomen.

Het bevel moet de volgende elementen bevatten:

 • een verwijzing naar de rechtsgrondslag voor het bevel krachtens het recht van de Unie of het nationale recht
 • a statement of reasons explaining why the information is illegal content, by reference to one or more specific provisions of Union law or national law in compliance with Union law
 • identificatie van de autoriteit die het bevel geeft
 • duidelijke informatie waarmee de bemiddelende dienstverlener de betrokken illegale inhoud kan identificeren en lokaliseren, zoals een exacte URL of URL's en eventueel aanvullende informatie
 • informatie over de rechtsmiddelen die ter beschikking staan van de dienstverlener en de afnemer van de dienst die de inhoud heeft verstrekt
 • in voorkomend geval, informatie over de instantie die informatie moet ontvangen over de opvolging van de bevelen
 • de territoriale reikwijdte van het bevel, op basis van de toepasselijke regels van het recht van de Unie en het nationale recht, met inbegrip van de Gebruiksvoorwaarden, en, in voorkomend geval, de algemene beginselen van internationaal recht, beperkt is tot hetgeen strikt noodzakelijk is om het doel van het bevel te bereiken

Het bevel moet de volgende elementen bevatten:

 • een verwijzing naar de rechtsgrondslag voor het bevel krachtens het recht van de Unie of het nationale recht
 • identificatie van de autoriteit die het bevel geeft
 • duidelijke informatie waarmee de intermediaire dienstverlener de specifieke persoon over wie informatie wordt gevraagd, kan identificeren, zoals een of meer unieke rekeningnamen of identificatiecodes
 • een motivering van het doel waarvoor de informatie wordt gevraagd en waarom het verzoek om informatie noodzakelijk en evenredig is om vast te stellen of de begunstigden van de intermediaire diensten voldoen aan de voorschriften van het recht van de Unie of van het toepasselijke nationale recht, tenzij een dergelijke motivering niet kan worden verstrekt om redenen die verband houden met het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten
 • informatie over de rechtsmiddelen waarover de dienstverrichter en de ontvangers van de betrokken dienst beschikken
 • in voorkomend geval, informatie over de instantie waaraan de informatie over de gevolgen van het bevel moet worden verstrekt.
  Het bevel verplicht de dienstverrichter alleen tot openbaarmaking van informatie die reeds is verzameld voor het verrichten van de dienst en waarover hij controle heeft.
Maximale grootte van alle bijlagen: 20MB - Toegestane formaten: jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, txt, csv, xls, xlsx, log

Deze site is beschermd door reCaptcha.
Hetvertrouwelijkheidsbeleid en de Algemene gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Word lid van de verzamelaars-community!

Registreren Aanmelden