zeil
Métodos de pago:
Behoudens een aangetekende zending, is het risico van het verlies van een zending verstuurd met een normale brief altijd te laste van de koper.Hors un envoi par lettre recommandée, le risque de perte de l'envoi, envoyé avec une lettre normale est toujours à la charge de l'acheteur. Except registered shipment, the risk of the loss of shipment sent with a normal letter is always for the buyer.De kosten bij een betaling via Paypal zijn steeds ten laste van de koper.Les frais avec un paiement via Paypal sont toujours à la charge de l'acheteur. The costs by a payment via Paypal are always for the buyer.

 

PORTKOSTEN - FRAIS D'ENVOI - MAIL COSTSPortkosten zijn ten laste van de koper - Les frais d'envoi sont à la charge de l'acheteur - Shipment cost are for the purchaser. Verzending na ontvangst van betaling - L'envoi d'apres réception du paiement - Shipment after receipt of payment. Verpakking steeds gratis. Emballage toujours gratuit. Packing costs always free.Nieuw posttarieven in België - Nouveaux tarifs de la poste en Belgique - New post tariffs in Belgium  (01.01.2019) Brieven tot 50 gr. en briefomslag met standaard afmetingen. België:  gewone brief  1 Euro - aangetekend schrijven 6,46   Euro Europa :  gewone brief   1.46   Euro   - aangetekend schrijven 6.95 Euro;  Wereld:  gewone brief   1,68 Euro   -  aangetekend schrijven 7.17  Euro.
Lettres avec un poid max de 50 gr. et avec des dimensions standards. Belgique:  lettre normale 1 Euro - lettre recommandée 6,46 Euro.  Europe: lettre normale 1,46 Euro    - lettre recommandée 6.95 Euro.  Reste du monde: letrre normale 1,68 Euro - lettre recommandée 7.17Euro.
For letters with a max weight of 50 gr and standard dimensions; Belgium: normal letter 1 Euro  - registered letter 6,46 Euro;  Europe:  normal letter 1,46  Euro - registered letter 6.95 Euro;  Rest of the world  normal letter 1,68 Euro - registered letter 7.17 Euro;

Behoudens een aangetekende zending, is het risico van het verlies van een zending verstuurd met een normale brief altijd te laste van de koper .
Hors un envoi par lettre recommandée, le risque de perte de l'envoi, envoyé avec une lettre normale est toujours à la charge de l'acheteur.  Except registered shipment, the risk of the loss of shipment sent with a normal letter is always for the buyer

 Betalingsvoorwaarden - Conditions de paiement - Payment conditions1)Via Paypal  2) Cash met brief - cash avec lettre - cash with a letter 3) Via de bank - via la banque - via the bank -$ or £ are acceptable but only banknotes.
Betaling met postfrisse zegels wordt niet geaccepteerd. Paiement avec des timbres neufs n'est pas autorisé. Payment with stamps MNH is not allowed. 4) Gelieve voor de betaling te wachten tot U van mij alle details hebt ontvangen - Veuillez attendre pour le paiement à mon message avec touts les détails pour le paiement - Please wait for payment till you receive my message wtht all the details. 5) Deze details volgen normaal 1 à 2 dagen na bevestiging van Delcampe - Ces détails suivent normallement 1 à 2 jours d'apres la confirmation de Delcampe - These details will be given normally 1 or 2 days after the confirmation of Delcampe. De kosten bij een betaling via Paypal zijn steeds ten laste van de koper. Les frais avec un paiement via Paypal sont toujours à la charge de l'acheteur. The costs by a payment via Paypal are always for the buyer. BIC code : GEBABEBB     -  Iban code : BE90 2200 3316 3932;  Mijn Bank - Ma banque - My bank: Fortis Antwerpsesteenweg 39 2950 Kapellen Belgie - Belgique - Belgium Je n'accepte plus un cheque Français, les coûts pour toucher un cheque en Belgique sont très elevés.
Garantie - Garentie - Garantee: Indien er aantoonbare gebreken zijn, wordt U onmiddellijk terug betaald na ontvangst van de postzegel(s) Si il y a des défauts démontrables on vous remboursez immédiatement d'apres réception des timbres.If there are demonstrable shortages, we pay you back immediately after reception of the stamp(s)Frankering - Affranchissement - Postage: Indien mogelijk altijd een filatilistische frankering. Si c'est possible toujours un affranchissement philatélique. If possible always a philatelical postage
.
Evaluaties - Evaluations - Feedbacks (belangrijke nota - message important - important note!!!!!) Gelieve niet te vergeten, na ontvangst van uw postzegels en via de website van Delcampe, uw evaluatie te geven. Wanneer ik uw evaluatie ontvangen heb dan garandeer ik dat U de mijne onmiddellijk zult ontvangen, behoudens dat ik in verlof zou zijn. Mijn dank bij voorbaat.

 Noubliez pas de me donner votre évaluation via Delcampe svp, dapres réception de vos timbres. Du moment que jai reçu votre évaluation je vous garantis que je vous envoye la mienne, sauf que je suis en congé Merci davanc

Please dont forget to give me, after receipt of your stamps, your feedback via Delcampe. I guarantee you that I will give you than also my feedback immediately, except when I am in holyday. Thanks in advance.

In verlof - En vacance - In holyday - In Urlaub


02.08.2019   -  17.08.2019
 

Ver más

Únese a la comunidad de coleccionistas

Inscripción Conectarse